Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 08. červenec 2020 | Svátek má Nora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Psoriáza a sebevražednost

Psoriáza a sebevražednost

Derma Tribune 2/2019
23.09.2019 13:55
Zdroj: MT
Autor: jv

Čtyřčlenný tým amerických specialistů (v čele Sanminder Singh) z univerzitních pracovišť (Sacramento, Davis, Los Angeles, Philadelphia) zkoumal sebevražednost u lupénky. Jejich systematický přehled a metaanalýzu publikoval lékařský časopis Journal of the American Academy of Dermatology.Psoriáza je spojena s psychickými komorbiditami, avšak vztahu mezi ní a sebevražedností dobře nerozumíme. Cílem výzkumu autorů bylo provedení systematického přehledu a metaanalýzy, které vysvětlují vztah mezi psoriázou a sebevražedností. Autoři systematicky prohledali čtyři různé databáze s úctyhodným záběrem literatury publikované od r. 1946 do r. 2017. Našli málo studií zkoumajících sebevražednost ve spojení se závažností psoriázy.

Autoři identifikovali 18 studií s celkem 1 767 583 účastníky, z nichž 330 207 mělo psoriázu. Na základě statistického modelování náhodných účinků byl společný poměr rizik (OR) pro sebevražedné myšlenky mezi pacienty s psoriázou 2,05 (95% CI 1,54–2,74). U pacientů s psoriázou se ukázala větší pravděpodobnost sebevražedného chování (kombinované sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy) se společným OR = 1,26 (95% CI 1,13–1,50). Analýza podskupin prokázala, že u pacientů s psoriázou byla větší pravděpodobnost sebevražedných pokusů (OR = 1,32; 95% CI 1,14–1,54) a dokonaných sebevražd (OR = 1,20; 95% CI 1,04–1,30) než u těch bez psoriázy. Závažnější psoriáza a mladší věk byly spojeny s větší pravděpodobností sebevražednosti.

Závěry: Pacienti s psoriázou mají významně vyšší pravděpodobnost sebevražedných myšlenek, sebevražedných pokusů a dokonaných sebevražd. Mezi mladšími pacienty s psoriázou a pacienty, jejichž psoriáza je závažnější, obzvláště hrozí riziko sebevražednosti.


Zdroj: Singh S, Taylor C, Kornmehl H et al. Psoriasis and suicidality: A systematic review and meta‑analysis. J Am Acad Dermatol 2017;77(3):425–440.e2.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky