Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Žaloudík: Čtrnáct let naplňování NOP. Rezervy jsou

Žaloudík: Čtrnáct let naplňování NOP. Rezervy jsou

22.10.2019 10:05
Zdroj: MT
Autor: red
Fórum MT: Bude Národní onkologický program vládní prioritou? Odpovídá prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor Senátu Parlamentu ČR, Masarykův onkologický ústav v Brně.

Je to prosté, neboť s životem ani v onkologii nyní nezačínáme a mnozí ještě ani nekončíme. Procesy jsou in cursu čili v běhu, případně poskoku či chodu. Zřejmě postačí, jak nabádal již klasik, „kultivovat, kultivovat, kultivovat“. A hlavně neumdlévat. Dotahovat nedotažené.

Snad moudrá vláda rozpozná, co je právě nově objeveno a co pouze nedotaženo, případně vládě neznámo, že již dobře fungující. Ale má toho vláda na starost k rozhodování i rozpočtování hodně, takže bych zrovna vládu netrápil. Jen třetina vlády, podobně jako populace, během života zhoubnými nádory onemocní, jen čtvrtina na ně i zemře.

Plátci už mohli zjevné body růstu rozpoznat dávno, což zatím udělali zčásti. Odborná společenství se snaží více či méně, v kolizi zájmů jsou jen občas.

Národní onkologický program formulovaný před čtrnácti lety je v bodě zvaném integrace onkologické péče naplněn zhruba na 60–70 procent. Je věcí plátců, aby platili péči jen tam, kde se lze dostat k cíli kvalifikovaně, vybaveně a rychle, aniž je nutno systémem bloudit.

Nové léky i technologie jsou u nás dostupné. Po dostupnosti těch úplně nejnovějších se u nás trvale pídí sami lékaři více než pojištěnci. Ve věci prevence jsme spíše v počátcích putování.

Tři screeningové programy, tedy tři pro ženy, jeden pro muže, už hezky běží. Nicméně mamární je využíván ze 62 procent, cervikální asi na 50 procent, kolorektální zhruba z 30 procent. Nicméně častých onkologických diagnóz je přece jen významně více než ony tři skrínované. Komplexní preventivní onkologické prohlídky navržené do velmi úsporné podoby vyhláškou se dějí či nedějí v intenzitě různé. Modelové oddělení preventivní onkologie funguje zatím jen v jednom z patnácti komplexních onkologických center. Že kromě operací, záření a léků léčí hlavně včasnost záchytu nádoru, je snad všem jasné. Rezervy jsou.

Jsou také v sebeevaluaci komplexních onkologických center stran kapacit i výsledků, jak se bylo již před lety v onkoprogramu rovněž zavázáno.

Čili závěr, a veskrze pozitivní: je stále příležitost mnohé zlepšit i dotahovat, přestože statisticky jsme na tom s výsledky u řady onkologických diagnóz lépe než v době formulování NOP v letech 2005–2007. Účinná opatření je nejlépe provádět cíleně na základě konkrétních datových analýz. Ty už naštěstí máme, neboť Ústav zdravotnických informací a statistiky povstal v posledních letech z vlažného popela jako pták Fénix, schopný nést nyní vládnoucí i ovládané poznáváním reality vzhůru.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky