Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. červenec 2020 | Svátek má Bohuslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Novinky v očkování, rozšíření očkovacího kalendáře

prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc., zdroj: lf1.cuni.cz

Novinky v očkování, rozšíření očkovacího kalendáře

Medical Tribune 21/2019
01.11.2019 11:52
Zdroj: MT
Autor: vik
Na začátku října proběhly tradiční Hradecké vakcinologické dny pod odbornou záštitou České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Blok přednášek Novinky v očkování zahájil prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. V intenzivní diskusi ohledně rozšíření očkovacího kalendáře se nyní na první místo řadí vakcinace proti meningokokům. Ta je dle Doporučeného postupu České vakcinologické společnosti pro vakcinační strategii v ČR namístě u několika rizikových kategorií (kojenci ve věku 2−11 měsíců, děti ve věku 1−4 roky, adolescenti a mladí dospělí ve věku 13−25 let, s upřednostněním věku 13−15 let). Je snaha o zavedení plošného očkování, mělo by se aktuálně týkat nejmenších jedinců (kojenců). Výskyt séroskupin N. meningitidis u invazivního meningokokového onemocnění je v posledních letech variabilní, s největším zastoupením typů B a C, nicméně typy W a Y se, ač v nižším zastoupení, vyznačují vysokou letalitou. Z těchto důvodů by měly být vakcinací pokryty všechny dostupné séroskupiny. V současnosti se v Evropě názory ohledně očkování kloní k přístupu ve smyslu zavedení povinnosti spíše než dobrovolnosti. U očkování proti meningokokům nelze argumentovat nákladovou efektivitou, v potaz je zde třeba brát závažnost a zátěž onemocnění s velmi pozitivními dopady očkování.

Další navrhovanou možností byla vakcinace proti rotavirovým infekcím. Jak zmínil přednášející, pokud se potvrdí nejnovější data, podle kterých působí očkování proti rotavirovým infekcím preventivně v rozvoji diabetu (Rogers et al., Sci Rep 2019), jednalo by se o průlomovou informaci. Ke změně očkovacího kalendáře nicméně nedojde před 1. červencem 2020.

Diskutováno bylo i zařazení dalších očkovacích schémat – proti klíšťové encefalitidě a proti varicelle. Shoda nepanuje ani uvnitř odborné společnosti, názory se různí i napříč Poslaneckou sněmovnou a jejím Výborem pro zdravotnictví.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě by si podle prof. Prymuly zasloužilo zařazení do očkovacího kalendáře, zatím je v režimu doporučeného očkování za úhradu, se zařazením do preventivních programů pojišťoven. Finančně však není možné zavést plošné očkování celé populace. Prof. Prymula závěrem shrnul, že očkování proti meningokokům je momentálně prioritou a podle všech signálů bude navržená varianta implementována do plošného schématu.

Aktuální situaci v oblasti výskytu infekčních onemocnění v ČR se zaměřením na spalničky přiblížila hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Ačkoli se v případě spalniček nenaplnily katastrofické scénáře co do počtu nemocných, je třeba, přes dlouhé období s minimálním až nulovým výskytem tohoto onemocnění, očekávat s počátkem roku vznik nových lokálních epidemických ohnisek. Nezanedbatelný je import nákazy zejména z Ukrajiny, ale i z jiných destinací. Česká republika ztratila status země „bez spalniček“ (measles free), za období posledních 12 měsíců se ČR řadí (stav k červenci 2019) v přepočtu onemocnění na 1 milion obyvatel na šesté místo ve výskytu spalniček (za Litvu, Bulharsko, Slovensko, Rumunsko a Maltu).

Rekapitulaci změn očkovacího kalendáře u dětí a novým doporučením byla věnována přednáška MUDr. Hany Cabrnochové, MBA (Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Katedra praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ). V roce 2018 došlo k několika výrazným změnám očkovacího kalendáře u dětí. U hexavakcíny, která je součástí povinného očkování, došlo ke zjednodušení očkovacího schématu na 2 + 1. Využití vakcíny Infanrix Hexa v přeočkování ve schématu 3 + 1 tím končí, zůstává zachováno pro kategorii dětí nedonošených (méně než 37. gestační týden). U vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR) došlo k posunu aplikace druhé dávky až na období mezi 5.– 6. rokem. U dětí narozených v roce 2016 tak mohou být paralelně dvě očkovací schémata (do 1. 1. 2018 druhou dávkou do věku dvou let, u ostatních se posouvá na období mezi 5. a 6. rokem dítěte). Od tohoto roku narození se sleduje proočkovanost dětí u první dávky.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky