Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 28. březen 2020 | Svátek má Soňa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

FERRER POSILUJE SVÉ POSTAVENÍ V ČESKÉ REPUBLICE JAKO LOKÁLNÍ VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR REMODULINU

FERRER POSILUJE SVÉ POSTAVENÍ V ČESKÉ REPUBLICE JAKO LOKÁLNÍ VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR REMODULINU

Medical Tribune 02/2020
11.02.2020 11:38
Zdroj: MT

FERRER POSILUJE SVÉ POSTAVENÍ V ČESKÉ REPUBLICE JAKO LOKÁLNÍ VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR REMODULINU®
– LÉKU NA PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZI

Španělská farmaceutická společnost otevírá novou centrálu v rakouském Salzburgu, která bude sloužit specialistům při léčbě plicní arteriální hypertenze.


Salzburg, Praha – Ferrer otevírá v Rakousku nové centrum, odkud bude probíhat distribuce infuzní terapie Remodulin® pro zdravotníky v České republice, Rakousku a Polsku. Cílem je zvýšit kvalitu života pacientů a nabídnout vyšší hodnotu v oblasti plicní arteriální hypertenze (PAH).
Otevření nového centra znamená, že Ferrer bude mít nyní k dispozici tým v Rakousku, Polsku a České republice, který bude moci nabídnout řádnou péči pacientům s plicní arteriální hypertenzí, kteří se léčí treprostinilem. „Naším cílem je poskytnout v každé zemi podporu místním lékařům, kteří se specializují na PAH, a umožnit odborníkům, aby se zapojili do klinického vývoje současných a nových metod léčby tohoto závažného onemocnění,“ vysvětluje Cecilia von Ahn, Chief Affiliates Officer ve společnosti Ferrer.
Ferrer od roku 2000 spolupracuje s biotechnologickou společností United Therapeutics na lepším poznání tohoto onemocnění, společně podporují výzkum a nabízejí inovace v oblasti léčby pacientů ve Francii, Španělsku, Itálii, Portugalsku a zemích Beneluxu. V roce 2017 se Ferrer stal držitelem rozhodnutí o registraci pro všechny země EU. V roce 2018 získal Ferrer povolení k propouštění šarží pro všechny země EU a v roce 2019 obdrželautorizaci jako místo, kde se provádí kontrola kvality v rámci EU. Od roku 1999 podstoupilo léčbu lékem Remodulin® více než 25 000 pacientů ve 30 zemích.
PAH je chronické onemocnění, které má závažné důsledky a je doprovázeno zhoršením kvality života pacientů. Je uvedeno na seznamu více než sedmi tisíc vzácných a velmi vzácných onemocnění. Treprostinil je stabilní, dlouhodobě působící analog prostacyklinu, který se podává v podobě nepřetržité dlouhodobé subkutánní infuze a zlepšuje klinický stav, funkční třídu, výkonnost a kvalitu života pacientů s plicní arteriální hypertenzi.1,2,3
Závazek společnosti Ferrer zlepšovat kvalitu života společnosti se odráží ve stálé nabídce školení pro zdravotnický personál, zlepšování diagnostiky onemocnění a poskytování nových léčebných řešení, která vedou k prodloužení očekávané délky a zvýšení kvality života pacientů. Posílení pozice společnosti na středoevropském trhu je důkazem toho, že Ferrer plní svůj závazek rozvoje globálního i lokálního obchodního modelu.
Remodulin (treprostinil) je lék na předpis pro použití v nemocnicích.

O společnosti Ferrer

Cílem společnosti Ferrer je zvyšovat kvalitu života, a vytvářet tak lepší společnost. Jádro našich aktivit je zaměřeno na zlepšování zdraví a kvality života, ale jsme si také velmi dobře vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči životnímu prostředí. Naším závazkem je proto společenská, environmentální a ekonomická udržitelnost. Společnost Ferrer byla založena v roce 1959 v Barceloně a nyní funguje ve více než stovce zemí, kde zaměstnává přes dva tisíce lidí. Nabízíme řešení založená na skutečných inovacích, zejména v oblasti léčby bolesti, nervového systému, kardiometabolismu, dermatologie, plicní arteriální hypertenze a sebepéče. Snažíme se dosáhnout udržitelného růstu, a proto děláme věci dobře, děláme je správně a garantujeme odpovědný hodnotový řetězec.

Ferrer for good

Reference:

1. Remodulin® (Treprostinil) – Professional information (October 2018).
2. Simonneau G, Barst RJ, Galie N, et al. Continuous subcutaneous infusion of subcutaneously infused treprostinil, a prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension: a double‑blind, randomised, placebo‑controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2002;15:800–804.
3. Sadushi‑Koliçi R, Skoro‑Sajer N, Zimmer D, Bonderman D, Schemper M, Klepetko W, et al. Long‑term treatment, tolerability, and survival with sub‑cutaneous treprostinil for severe pulmonary hypertension. J Heart Lung Transplant. 2012;31(7):735–743.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky