Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 29. říjen 2020 | Svátek má Silvie

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

AČMN: V návrhu nejsou peníze na téměř žádné odměny

AČMN: V návrhu nejsou peníze na téměř žádné odměny

15.06.2020 11:18
Zdroj: Tisková zpráva
Autor: Tiskové sdělení AČMN
Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrh kompenzační vyhlášky připraveným ministerstvem zdravotnictví.

Nelze souhlasit s návrhem, který místo aby stabilizoval úhrady nemocnicím, hrozí destabilizací celého systému nemocniční péče. Neplní oprávněné očekávání nemocnic, že budou zachovány nejen stávající zálohy, ale i konečné úhrady z nich vycházející. V návrhu není obsaženo dostatečné pokrytí nákladů nemocnic, které se nemění, ať se poskytuje plánovaná péče nebo jsou části nemocnic v nepřetržité 24hodinové pohotovosti. Nejsou v něm ani kompenzovány zvýšené náklady související s pandemií, včetně nákladů na organizační změny, ochranné prostředky a odměny zdravotníkům.

Nic z toho návrh nepředstavuje!

Zvláště je ohrožena následná péče, kde by tato kompenzační vyhláška zlikvidovala část samostatných zařízení.

Přes opakované sliby ministra by zdravotníci zůstali jedinými v první linii, kteří nedostanou téměř žádné odměny!

Na tyto očekávané dopady byl dopisem upozorněn ministr zdravotnictví, předseda vlády a zdravotní výbory Sněmovny a Senátu

AČMN písemně navrhla ministerstvu zdravotnictví své řešení a požádala ministra o jednání za účasti ostatních asociací nemocnic, které mají obdobný názor.

Tiskové sdělení AČMN

V Praze 15. 6. 2020Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky