Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 03. prosinec 2020 | Svátek má Svatoslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Návrh na usnadnění získání způsobilosti

Návrh na usnadnění získání způsobilosti

Medical Tribune 22/2020
16.11.2020 11:27
Zdroj: MT
Autor: red

Zlepšit nevyhovující personální situaci v oblasti lékařské posudkové služby, to je jeden z cílů návrhu změn podmínek uznávání specializované způsobilosti lékaře, který předložil poslanec Adam Vojtěch. Vláda jeho návrh podpořila. Změny mají umožnit získat zvláštní specializovanou způsobilost v oboru posudkové lékařství většímu počtu lékařů.

Návrh by přinesl mimo jiné možnost absolvovat vzdělávání v nástavbovém oboru posudkové lékařství v přípravě rozvolněné až na jednu pětinu stanovené týdenní pracovní doby nebo možnost započtení odborné praxe absolvované v rámci vzdělávání v základním kmeni do vzdělávání v nástavbovém oboru. Podobně chce návrh také zjednodušit podmínky pro specializační vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie.

Návrh se zabývá i všeobecným praktickým lékařstvím. Specializační vzdělávání v základním kmeni bude podle návrhu uznáváno praktickým lékařům i na pracovištích, která nemají akreditaci pro všeobecné praktické lékařství, ale jen pro svůj obor, ve kterém se lékař na daném pracovišti cvičí. Pokud návrh projde, budou moci budoucí praktičtí lékaři absolvovat povinnou odbornou praxi v oborech chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína i interna, aniž by se tato pracoviště musela akreditovat vysloveně pro obor všeobecné praktické lékařství. Cílem je snížit zbytečnou byrokratickou zátěž akreditovaných zařízení. „Návrh zjednoduší a zrychlí specializační vzdělávání praktických lékařů,“ uvedl poslanec Vojtěch.

Návrh kromě toho řeší i přechodný problém se započítáváním praxe na neakreditovaných zařízeních, která dříve nároky akreditace splňovala. Prodlužuje také dobu, po kterou je možné povolit výkon odborné praxe lékaře bez uznání odborné způsobilosti, na tři roky. To by se dotklo lékařů ze třetích zemí, kteří tu pracují na takovou výjimku. „Důvodem je nevyhovující personální situace především u regionálních poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou závislí na zdravotnických pracovnících ze třetích zemí. V některých, pro české občany neatraktivních regionech je zdravotní péče zajištěna pouze díky nim. Tito lékaři se před přihlášením k aprobačním zkouškám dlouhodobě připravují a získávají zkušenosti právě ve formě výkonu odborné praxe,“ vysvětluje důvodová zpráva k návrhu. Zároveň se zpřesňuje povinnost pro zahraniční lékaře bez uznané způsobilosti pracovat pod vedením atestovaného lékaře. Nově by museli být na pracovišti vždy oba ve stejnou dobu.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky