Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu přijímá nový Etický kodex

Foto: shutterstock.com

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu přijímá nový Etický kodex

12.01.2021 09:46
Zdroj: tisková zpráva
Autor: AIFP
Nový Kodex AIFP nahrazuje dosavadní platné kodexy vydané AIFP. Konsolidace samotná zajišťuje zjednodušení, odstranění duplicit a vyjasnění některých částí Kodexu AIFP.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a její členové dlouhodobě podporují principy etiky a transparence, které přispívají ke kultivaci moderního zdravotnického prostředí. Jejich činnost je upravena Etickým kodexem, jež stanoví závazná, vymahatelná samoregulační pravidla, která jsou v mnohém přísnější a konkrétnější než stávající legislativní úprava. Dosavadní Etický kodex, který je v platnosti s mírnými změnami od roku 1993, byl 1. ledna 2021 nahrazen novým Kodexem. „Nový Kodex je lokalizovanou transpozicí celoevropsky závazného Etického kodexu Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Jako takový je dalším krokem inovativního farmaceutického průmyslu na cestě za účinnou transparentní seberegulací,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP.

Kodex AIFP obecně představuje soubor etických pravidel odsouhlasených členy AIFP pro propagaci léčivých přípravků vůči zdravotnickým odborníkům a pro interakci se zdravotnickými odborníky, zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi i jejich zástupci. Cílem je zajistit, aby při provádění těchto činností byly co nejpřísněji dodržovány etické zásady profesionálního a odpovědného jednání. Kodex AIFP platí pro všechny typy komunikace a interakce, a to jak tradiční, tak i digitální. Upravuje mj. pravidla pro sponzoring akcí, vzdělávání nebo grantovou podporu.

Nový Kodex AIFP nahrazuje dosavadní platné kodexy vydané AIFP. Konsolidace samotná zajišťuje zjednodušení, odstranění duplicit a vyjasnění některých částí Kodexu AIFP. V rámci konsolidace byla většina aktuálně platných pravidel převzata, některá neaktuální pravidla byla vypuštěna a další oblasti jsou upraveny zcela nově. Kompletní znění Kodexu AIFP je dostupné na stránkách: https://www.aifp.cz/cs/eticky-kodex/.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky