Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Navržená definice pacientských organizací ohrožuje některé z nich

Foto: Shutterstock

Navržená definice pacientských organizací ohrožuje některé z nich

16.04.2021 13:22
Zdroj: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Autor: tisková zpráva
Stanovisko Sekce pacientských organizací Asociace veřejně prospěšných organizací ČR k pozměňovacímu návrhu Výboru pro zdravotnictví k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 992).
1. Zásadně nesouhlasíme s navrženou definicí pacientských organizací, která vyřazuje subjekty s právní formou obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) nebo zapsaného ústavu (z.ú.), přestože tyto subjekty registrované v současnosti na ministerstvu zdravotnictví hájí práva a zájmy konkrétních pacientských skupin stejně jako další pacientské organizace s právní formou spolku. Navrženou úpravu považujeme za diskriminační a neakceptovatelnou.
2. Varujeme, že vyřazení některých pacientských organizací jen pro svou právní formu fatálně zhorší postavení konkrétních skupin pacientů v rámci zdravotního systému a omezí jejich možnosti prosazovat v něm své zájmy. Některé z vyřazených pacientských organizací jsou jedinou organizací v ČR hájící práva určité skupiny pacientů (např. Debra ČR, z.ú. – pacienti s takzvanou nemocí motýlích křídel).
3. Upozorňujeme, že obecně prospěšným organizacím a zapsaným ústavům současná legislativa neumožňuje změnu právní formy na zapsaný spolek. Mohou tak učinit pouze cestou své vlastní likvidace a založením zcela nové organizace, která s sebou již neponese dosavadní historii. Bylo by to v rozporu se snahou o transparentní fungování organizací, které se zabývají hájením pacientských zájmů.
4. Jsme přesvědčeni, že v rámci definice pacientské organizace má být zohledněn především předmět činnosti dané organizace. To je v souladu i s dosavadní vládní politikou vůči nestátním neziskovým organizacím. Vyřazení konkrétních právních forem z definice pacientských organizací a prioritizace pouze jedné z nich vzbuzuje otázky, proč k takovému kroku dochází a z jakého důvodu jsou zpochybňována doposud platná pravidla fungující obecně v rámci celého občanského sektoru.
5. Navrhujeme zvážit legislativní úpravu předloženého návrhu tak, aby zaručil rovný přístup a zohledňoval pravidla transparentního fungování v oblasti hájení zájmů pacientů, a doplnění definice pacientské organizace také o obecně prospěšné organizace a zapsané ústavy.
Sekce pacientských organizací Asociace veřejně prospěšných organizací ČR


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky