Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministerstvo chce zavést novou cenu pro sestry

Alice Masaryková

Ministerstvo chce zavést novou cenu pro sestry

Medical Tribune 15/2021
21.07.2021 16:58
Zdroj: MT
Autor: ač
Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové se má od letoška udělovat osobám, které významným způsobem přispěly k rozvoji v oboru ošetřovatelství v České republice.

Nové ocenění, které by ministerstvo zdravotnictví udělovalo každý rok, by mělo pomoci posílit prestiž tohoto povolání. Každoročně by byl vybraný jeden držitel a ten by získal pamětní list a 100 000 korun. Finance mají jít z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Návrh na zavedení nového ocenění poslalo ministerstvo zdravotnictví k připomínkám, rozhodne o něm vláda formou vládního nařízení, a to nejdříve v srpnu.

Ocenění má dostat jméno Alice Garrigue Masarykové, dcery prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, zakladatelky Československého červeného kříže. Má se udílet jednou ročně na Mezinárodní den sester 12. května.

„Jde o nástroj, jenž bude sloužit k projevení veřejného uznání, respektu k oboru ošetřovatelství a společenské podpory osobám, které svou prací působí na rozvoj oboru ošetřovatelství, kvalitu poskytované ošetřovatelské péče a ovlivňují svým přínosem životy pacientů,“ odůvodnilo svůj návrh na zavedení nové ceny ministerstvo zdravotnictví. Úřad také uvádí, že by v důsledku mohlo nové ocenění zvýšit vážnost ošetřovatelského povolání, a tak pomoci zvýšit počty zájemců o povolání sestry.

Ministerstvo prosazuje, aby vláda schválila zavedení nového ocenění s okamžitou platností, aby bylo možné první cenu udělit ještě letos. A to kvůli vysokému pracovnímu nasazení sester v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Ocenění s nápadně podobným názvem, Cenu Alice Garrigue Masarykové, udílí od roku 2004 každoročně Velvyslanectví USA v Česku jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice a svojí podporou sociální spravedlnosti a obranou demokratických svobod vytvářejí otevřenou občanskou společnost.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky