Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 14. květen 2021 | Svátek má Bonifác
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zvracení v těhotenství

Zvracení v těhotenství

Gynekologie po promoci 4/2004
23.08.2004 00:00
Autor: T. Murphy Goodwin, MD
Opoždění útočné léčby nekontrolovatelného neustávajícího zvracení vtěhotenství může vést kdehydrataci, vyčerpání, až hladovění ženy a plodu. Tento článek se zabývá tím, jak rychle rozpoznat rozvoj hyperemesis gravidarum od jiných, benignějších stavů.

Vzhledem ktomu, že nausea a zvracení vtěhotenství značně zhoršují kvalitu života až 35 % gravidních žen, je třeba, aby ji lékaři poznali a léčili dostatečně včas. Některé případy bez léčby progredují do hyperemesis gravidarum, která může způsobit trhliny jícnu a dokonce i Wernickeovu encefalopatii. Pro hyperemesis gravidarum, postihující až 20 z1 000 těhotných, je typická trvalá, jinak nevysvětlitelná nausea a zvracení, které vedou ke ztrátě tělesné hmotnosti (obvykle o5 % a více) spřípadnou poruchou bilance elektrolytů. Protože úbytek tělesné hmotnosti lze někdy jen obtížně přesně zjistit, diagnostikuje se tento stav častěji užen, které potřebují hospitalizaci za cílem hydratace. Cílem článku je přinést přehled odiferenciální diagnóze hyperemesis gravidarum, zdůraznit nutnost rychlého rozpoznání a útočné léčby tohoto stavu a popsat terapeutický přístup, který využíváme vnašem zařízení a který je kompromisem mezi účinností a bezpečností.
Nevíme přesně, co způsobuje hyperemesis gravidarum. Pravděpodobně představuje nejzazší stav spektra nevolnosti a zvracení, které postihuje až 90% těhotných žen. Je zřejmé, že nauseu a zvracení spouští některá látka, kterou tvoří placenta, protože stavy svelkým objemem placenty, jako je pokročilé molární těhotenství a vícečetné těhotenství, jsou spojeny svyšším výskytem hyperemeze. Zmnoha placentárních hormonů, které byly vsouvislosti shyperemezí zkoumány, byla zjištěna souvislost jen uhCG a uestradiolu, i když i utěchto hormonů jsou získané údaje sporné. Přestože je korelace mezi nevolností a zvracením a koncentrací celkového hCG slabá, může být významnější korelace surčitými podtypy hCG. Polovina až 70 % žen shyperemezí má biochemickou hypertyreózu, která je způsobena hCG. Stupeň stimulace štítné žlázy se mění vpřímé závislosti na závažnosti zvracení, což naznačuje, že izoformy hCG světším tyreotropním účinkem mají khyperemezi silnější vztah. Víme, že zvracení mohou vyvolat estrogeny. Několik studií ukázalo vyšší koncentrace estradiolu užen shyperemezí než ukontrol. Při hyperemezi korelují skoncentrací estradiolu i izoformy hCG světším gonadotropním účinkem. Někteří autoři hovoří ovýznamu cytokinů při hyperemezi, jiní zjistili užen shyperemezí vyšší sérové koncentrace TNF-α. Zajímavé je, že TNF-α, IL-1 a IL-6 jsou zapojeny do regulace tvorby hCG vplacentě. Několik studií spojuje shyperemezí vtěhotenství také Helicobacter pylori, ale údaje se rozcházejí. Ve čtyřech studiích, které našly vzájemnou souvislost, mělo pozitivní výsledek rozboru krve na H. pylori zhruba 50 % žen bez hyperemeze a 80 % žen shyperemezí. Jinými slovy, unaprosté většiny žen se séropozitivitou H. pylori se tento stav nevyvine. Ženy shyperemezí nemají větší pravděpodobnost pozitivního výsledku na H. pylori při bioptickém vyšetření ani při dechovém testu (který by svědčil pro aktivní onemocnění), což přináší další pochybnosti opřímém vztahu hyperemeze a infekce H. pylori. I když jde onepotvrzenou hypotézu, několik kasuistik, které uvádějí reakci hyperemeze na standardní léčbu H. pylori, vedlo některé lékaře kvyužití tohoto postupu jako poslední možnosti při nezvladatelném zvracení vtěhotenství.

Komentář

Autor: MUDr. Blanka Vavřínková, CSc.

Trávicí obtíže vsouvislosti stěhotenstvím můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Do první patří ty, které způsobují nově vzniklá nebo reaktivovaná primární onemocnění gastrointestinálního traktu. Častější jsou změny, které jsou vyvolány samotnou graviditou, jako je nausea, zvracení, gastroezofageální reflux a obstipace. Tyto obtíže jsou vzásadě benigní a dobře terapeuticky ovlivnitelné svýjimkou hyperemesis gravidarum. Zvracení se vyskytuje u50–60 % všech těhotných vprvních měsících gravidity a obvykle končí koncem 16. týdne. Nejmírnější formou zvracení je zvracení ranní (vomitus matutinus), při němž těhotná zvrací ráno nalačno. Jindy dochází ke zvracení nejen nalačno, ale kdykoli přes den. Zvracení obvykle nebývá závažné a ženu vážněji neohrožuje. Obvykle po několika týdnech samo přestane a nevyžaduje speciální léčbu. Utěžkých forem nejde jen onevolnost, nechutenství a občasné zvracení, ale otrvalou nevolnost po celý den. Zvracení se často opakuje, zejména po jídle, ale i nalačno, je úporné, až se vyvine skutečný chorobný stav. Protože žena nakonec nemůže přijímat potravu, dochází kporuchám látkové výměny, ztrátám na hmotnosti, změnám ve vnitřním prostředí. Vtakovém případě již hovoříme ohyperemezi. Vdnešní době jsou těžké formy hyperemesis gravidarum skutečně velmi vzácné, avšak vdobě před 2. světovou válkou byla frekvence hyperemezí až 10–20 %. Výjimkou nebyl ani exitus. Je možno říci, že výskyt je regionální. Jsou země, kde hyperemesis gravidarum prakticky neznají, jako např. Indonésie, Malajsie, Sýrie, Egypt a další.

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 4/2004, strana 44Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky