Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kompresivní zlomeniny obratlů u osob vyššího věku

Kompresivní zlomeniny obratlů u osob vyššího věku

Medicína po promoci 3/2004
24.05.2004 00:00
Autor: Jerry L. Old, MD, Michelle Calvert, MD

Kompresivní zlomeniny obratlů se vyskytují často, zvláště ustarších osob. Příčinou kompresivních fraktur obratlů je obvykle osteoporóza; zlomeniny mohou být lehké až těžké. Těžší zlomeniny mohou vyvolat výraznou bolest a vést ke ztrátě schopnosti vykonávat každodenní činnosti, což může ustarší osoby – sjiž sníženými rezervami – znamenat život ohrožující stav. Podezření na tuto diagnózu lze vyslovit na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření; kupřesnění diagnózy a prognózy pomáhají prosté rentgenové snímky, popř. výpočetní tomografie nebo magnetická rezonance. Tradiční konzervativní léčba zahrnuje klid na lůžku, léčbu bolesti a rehabilitaci. Upacientů, kteří nereagují na iniciální léčbu, lze zvažovat intervenční postupy typu vertebroplastiky. Vprevenci kompresivních zlomenin mohou pomoci rodinní lékaři diagnostikováním a léčbou predisponujících faktorů, identifikací vysoce rizikových pacientů a prováděním osvěty kzabránění pádům.

Kompresivní zlomeniny obratlů postihují ve Spojených státech amerických přibližně 25% žen po menopauze. Výskyt této zlomeniny kontinuálně narůstá svěkem a uosmdesátiletých žen dosahuje až 40%. Mortalita užen sdiagnostikovanou zlomeninou obratle je o15% vyšší než užen, které tuto zlomeninu neprodělaly. Kompresivní zlomeniny obratlů jsou rovněž závažným problémem ustarších mužů, i když se unich vyskytují méně často než užen. Protože však vsoučasné době jsou muži nad 65 let nejrychleji rostoucí skupinou americké populace, je pravděpodobné, že se incidence věkově specifických zlomenin bude zvyšovat. Podle údajů zroku 1995 jsou roční přímé náklady na léčbu kompresivních zlomenin obratlů vUSA odhadovány na 746 milionů amerických dolarů. Tyto náklady jsou nižší než uzlomenin kyčle; kompresivní zlomeniny obratlů však mají výrazný negativní dopad na funkční zdatnost a celkovou kvalitu života pacientů. Akutní i chronické bolesti zad ustarších osob jsou často ztotožňovány sbolestí vyvolanou kompresivními zlomeninami obratlů, které vedou nejen kfyzickým omezením, ale pro starší osobu již surčitým stupněm ztráty nezávislosti mohou znamenat další psychosociální a emocionální zátěž. Takto postižená osoba začíná mít strach ze své budoucnosti. Tyto obavy jsou opodstatněné, protože osoby sprodělanou kompresivní zlomeninou obratle mají vysoké riziko následných zlomenin a další morbidity.
Kompresivní zlomeniny obratlů jsou většinou důsledkem osteoporózy, sníž mají společné rizikové faktory. Rizikové faktory lze rozdělit na ty, které ovlivnit nelze, a na potenciálně ovlivnitelné faktory. Neovlivnitelné rizikové faktory zahrnují pokročilý věk, ženské pohlaví, bílou rasu, demenci, náchylnost kpádům, prodělané zlomeniny vdospělosti a rodinnou anamnézu zlomenin upříbuzných prvního stupně. Mezi potenciálně ovlivnitelné rizikové faktory patří užívání narkotik, nadměrné pití alkoholu nebo kouření, přítomnost osteoporózy nebo nedostatku estrogenů, časná menopauza nebo oboustranné odnětí vaječníků, premenopauzální amenorea trvající déle než jeden rok, gracilní konstituce, porušený vizus, nedostatečná fyzická aktivita, nízká tělesná hmotnost, nedostatečný příjem vápníku nebo vitaminu D potravou. Výskyt zlomenin je nižší uvětšiny nebělošských populací, avšak kompresivní zlomeniny obratlů se vyskytují stejně často uasijských žen jako ubělošek. Obezita paradoxně působí jako ochrana proti zlomeninám, stejně jako obecně proti úbytku kostní hmoty.
...

Komentář

Autor: MUDr. Václav Vyskočil, PhD

Kompresivní zlomeniny obratlů postihují ve Spojených státech amerických skutečně přibližně 25% všech žen po menopauze. VEvropě je zlomeninami obratlů podle studie EPOS postiženo 10,7 z1 000 postmenopauzálních žen. Pokud hovoříme ozlomeninách upostmenopauzálních žen, hovoříme vlastně především ozlomeninách zosteoporózy. Je třeba si ovšem uvědomit, že pouze 8–33% vertebrálních zlomenin vyžaduje hospitalizaci. Variační šíře se pohybuje od 3% ve Velké Británii do 18% např. ve Švédsku. Autoři článku konstatují, že výskyt této zlomeniny kontinuálně narůstá svěkem a uosmdesátiletých žen dosahuje až 40% a že mortalita užen sdiagnostikovanou zlomeninou obratle je o15% vyšší než užen, které tuto zlomeninu neprodělaly. To je sice pravda, ale je třeba si uvědomit, že riziko zlomeniny obratle kontinuálně stoupá do 70 let a pak se již nemění, na druhé straně riziko zlomeniny kyčle se svěkem stále exponenciálně zvyšuje. Další důležitou skutečností je, že ve věku 55–65 let zlomeniny distálního zápěstí téměř dvojnásobně převyšují počty zlomenin obratlů (graf 1) a obě křivky se setkávají až ve věku 70 let. Přičteme- li skutečnost, že cena léčby zlomenin obratlů a distálního zápěstí je zhruba stejná – např. vEU se uvádějí celkové náklady na 0,37 miliardy euro na léčbu vertebrálních fraktur – oto více pak vystupují náklady na léčbu zlomenin voblasti kyčle, které dosahují 3,7 miliardy euro, tzn. 10krát vyšší. Kompresivní zlomeniny obratlů jsou rovněž závažným problémem ustarších mužů, ale zatím neexistují doporučení pro diagnostiku a léčbu osteoporózy umužů, která by byla jednotně schválena.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 3/2004, strana 57Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky