Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

GUIDELINES: Primární komplexní léčba operabilních stadií zhoubných nádorů děložního hrdla

GUIDELINES: Primární komplexní léčba operabilních stadií zhoubných nádorů děložního hrdla

Gynekologie po promoci 2/2006
04.04.2006 00:00
Autor: Prim. MUDr. Renata Neumanová, Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc., MUDr. Helena Robová, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Stankušová H., Cwiertka K., doc. MUDr. Jan Petera, Ph.D., MUDr. Peter Koliba, CSc., prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Vypracována aktualizace doporučeného postupu (guideline) pro primární komplexní léčbu operabilních stadií zhoubných nádorů děložního hrdla. Proveden literární rozbor, analýza statistických údajů zČeské republiky a předkladateli vypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů. Předkladatelé vycházeli ze standardu léčby zroku 1998. Výsledná předloha je konsensus vzniklý hlasováním expertní skupiny. Standard popisuje diagnosticko- terapeutické postupy a komplexní primární léčbu operabilních stadií zhoubných nádorů děložního hrdla. Za operabilní stadia považujeme stadia I až IIa včetně. Incidence onemocnění vČR vroce 2002 byla 19,3 na 100 000, tj. 1 045 žen. Mortalita, tj. úmrtnost, byla 6,9, tj. 363 žen. Tato incidence je jednou znejvyšších vEvropě. Průměr incidence vzemích EU byl vroce 2000 pouze 9,6 na 100 000 žen. Přes mírný pokles incidence vČR vposledních letech patříme vEU kpěti zemím snejvyšší incidencí. Vysoká četnost výskytu tohoto onemocněné je důsledkem neexistujícího screeningového programu vnaší republice. Radikální operační léčbu jako hlavní modalitu komplexní terapie absolvuje vČR 40 až 60% žen, vzávislosti na jednotlivých regionech. Dle statistik ÚZIS je ve stadiu I až IIa zachyceno pouze necelých 50% onemocnění. Ve srovnání svyspělými zeměmi tak máme výrazně vyšší počet pokročilých onemocnění (stadium IIb až IVa). Vzemích, jako je Finsko, SRN, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, je zachyceno vpokročilém stadiu pouze 20 až 25% onemocnění. Vsoučasné době má nejlépe fungující screeningový program Lucembursko a Finsko. Zde se podařilo snížit incidenci pod 5 na 100 000 žen. Diagnosticko-terapeutický algoritmus je dle uvedeného grafického schématu následně komentován po jednotlivých krocích. Nově je vguideline zvýrazněn význam MR vdiagnostice, nově je také uvedena detekce sentinelových uzlin. Radikální vaginální hysterektomie slaparoskopicky provedenou lymfadenektomií je nyní vyhrazena pouze pro stadia Ia2 a malé Ib1 nádory do 20 mm vnejvětším rozměru. Ustadia Ib2 je do standardních postupů zařazena neoadjuvantní chemoterapie snáslednou radikální operační léčbou. Vdiagnostickém i terapeutickém algoritmu je zdůrazněn význam týmové práce. Rozsah chirurgické intervence vychází zterapeutické rozvahy.
...

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 2/2006, strana 58Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky