Přeskočit na obsah

Česká onkologie se rozhodně nemá za co stydět

Jubilejní 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO se letos konalo od 23. do 25. ledna, a to již tradičně v pražském Clarion Congress Hotel Prague. „Není to tak dlouho, co na nás onkology kolegové z jiných interních a chirurgických oborů pohlíželi jako na lékaře, jejichž náplň práce je spojena se značnou léčebnou bezmocí,“ řekla před jeho zahájením doc. Petra Tesařová. 

  • Jaká zajímavá témata v průběhu letošního ročníku PragueONCO zazněla?

 

Do Prahy přijelo letos čtrnáct zahraničních odborníků, kteří vystoupili s novinkami ve svém oboru. Témata byla zaměřena na jednotlivé lokality nádorových onemocnění, například u karcinomu prsu je nyní novinkou možnost léčby imunoterapií, u některých typů nádorů gynekologických se zaměřujeme na hereditární onemocnění, tedy nádory vzniklé chybou genetické výbavy. U karcinomu močových cest byla celá sekce zaměřena na karcinom prostaty jako na nejčastější zhoubný nádor u mužů. Jednání se týkalo i primární a sekundární prevence onkologických onemocnění. Jde totiž o nesmírně zajímavou oblast, která by ušetřila nejen utrpení pacientů, ale i finance a čas lékařů a sester. Biomarkerům bylo věnováno celé sympozium. Právě na základě znalostí vhodných biomarkerů můžeme lépe odhadnout prognózu nemoci a zacílit protinádorovou léčbu. Pozornost účastníků přitahovala i problematika imunoterapie, která prokazuje účinnost u stále většího spektra zhoubných nádorů. Tradičně jsme mysleli i na sestry, odborníky v paliativní léčbě a naše pacienty.

 

 

  • Můžete porovnat, jak je na tom česká onkologie ve srovnání s vyspělými zeměmi?

 

Česká onkologie v horších podmínkách produkuje výsledky srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. Máme hned několik silných stránek, určitě je to dostatek objektivních údajů díky Národnímu onkologickému registru. Tak přesná epidemiologická data, jaká máme my, nejsou v jiných zemích úplně obvyklá. Významnou předností je i centralizace špičkové onkologické léčby v komplexních onkologických centrech, umožňující lepší kontrolu rovného přístupu pacientů k léčbě. Pro kvalitu onkologické péče by byla zásadní její úhrada na základě případových paušálů, která by zvýšila konkurenci mezi jednotlivými pracovišti a pozvedla význam pacienta.

 

 

  • Kde v současné době vidíte největší prostor pro zlepšení?

 

Určitě je potřeba zlepšit spolupráci mezi onkology pracujícími v centrech a mimo ně. Neméně potřebné je do celé multidisciplinární komunikace zapojit praktické lékaře, protože právě oni budou o některé naše pacienty nyní pečovat. Je zřejmé, že multidisciplinárních debat není nikdy dost, protože právě na nich záleží hladký průchod pacienta od diagnózy k uzdravení. A to je každoročně také leitmotivem našeho PragueONCO.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…