Přeskočit na obsah

Česká onkologie se rozhodně nemá za co stydět

Jubilejní 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO se letos konalo od 23. do 25. ledna, a to již tradičně v pražském Clarion Congress Hotel Prague. „Není to tak dlouho, co na nás onkology kolegové z jiných interních a chirurgických oborů pohlíželi jako na lékaře, jejichž náplň práce je spojena se značnou léčebnou bezmocí,“ řekla před jeho zahájením doc. Petra Tesařová. 

  • Jaká zajímavá témata v průběhu letošního ročníku PragueONCO zazněla?

 

Do Prahy přijelo letos čtrnáct zahraničních odborníků, kteří vystoupili s novinkami ve svém oboru. Témata byla zaměřena na jednotlivé lokality nádorových onemocnění, například u karcinomu prsu je nyní novinkou možnost léčby imunoterapií, u některých typů nádorů gynekologických se zaměřujeme na hereditární onemocnění, tedy nádory vzniklé chybou genetické výbavy. U karcinomu močových cest byla celá sekce zaměřena na karcinom prostaty jako na nejčastější zhoubný nádor u mužů. Jednání se týkalo i primární a sekundární prevence onkologických onemocnění. Jde totiž o nesmírně zajímavou oblast, která by ušetřila nejen utrpení pacientů, ale i finance a čas lékařů a sester. Biomarkerům bylo věnováno celé sympozium. Právě na základě znalostí vhodných biomarkerů můžeme lépe odhadnout prognózu nemoci a zacílit protinádorovou léčbu. Pozornost účastníků přitahovala i problematika imunoterapie, která prokazuje účinnost u stále většího spektra zhoubných nádorů. Tradičně jsme mysleli i na sestry, odborníky v paliativní léčbě a naše pacienty.

 

 

  • Můžete porovnat, jak je na tom česká onkologie ve srovnání s vyspělými zeměmi?

 

Česká onkologie v horších podmínkách produkuje výsledky srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. Máme hned několik silných stránek, určitě je to dostatek objektivních údajů díky Národnímu onkologickému registru. Tak přesná epidemiologická data, jaká máme my, nejsou v jiných zemích úplně obvyklá. Významnou předností je i centralizace špičkové onkologické léčby v komplexních onkologických centrech, umožňující lepší kontrolu rovného přístupu pacientů k léčbě. Pro kvalitu onkologické péče by byla zásadní její úhrada na základě případových paušálů, která by zvýšila konkurenci mezi jednotlivými pracovišti a pozvedla význam pacienta.

 

 

  • Kde v současné době vidíte největší prostor pro zlepšení?

 

Určitě je potřeba zlepšit spolupráci mezi onkology pracujícími v centrech a mimo ně. Neméně potřebné je do celé multidisciplinární komunikace zapojit praktické lékaře, protože právě oni budou o některé naše pacienty nyní pečovat. Je zřejmé, že multidisciplinárních debat není nikdy dost, protože právě na nich záleží hladký průchod pacienta od diagnózy k uzdravení. A to je každoročně také leitmotivem našeho PragueONCO.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…