Přeskočit na obsah

Fórum MT: Reforma kompetencí praktických lékařů

Role a kompetence praktických lékařů jsou sice jedním z věčných témat českého zdravotnictví, aktuálně se ale zdá, že změna postupuje rychleji. Mění se preskripční omezení u desítek léčivých přípravků, ve spolupráci s onkology se popsala možnost sledování onkologických pacientů v remisi u praktiků. Možností, které se diskutují, je mnohem více.

citát fórum Býma

„Potenciál všeobecných praktických lékařů v ČR, ve srovnání s vyspělými zeměmi EU, není využit. To je způsobeno posunem kompetencí, přetrvávajícím z dob socialistického zdravotnictví, který je fixován ekonomickými zájmy ostatních poskytovatelů zdravotní péče a dlouhodobou nekoncepčností řízení českého zdravotnictví,“ uvádí ve Fóru Medical Tribune Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. „Podle OECD mají praktičtí lékaři největší potenciál ke zlepšení a udržení zdraví populace. Z ekonomického pohledu jedna koruna investovaná do primární péče ušetří až sedm korun v následné péči,“ připomíná Doc. Býma.

tomaschoff archeolog

Argumenty proti posilování kompetencí praktiků, postavené na nedostatečné odborné zdatnosti, podle praktického lékaře z Dobřichovic MUDr. Martina Dudka jen zastírají zájmy těch, které je říkají. „Pohled na kompetence by měl být zcela opačný, tj. stanovit minimální požadavky na spektrum výkonů, lékaře, kteří to nesplňují, postupně vytlačit ze sítě a novým bez daného vybavení smlouvy nedávat,“ myslí si MUDr. Dudek. „Omezení kompetencí, tj. rozsahu poskytované péče, by nemělo vůbec existovat, a pokud daný lékař má erudici, tak nechť to dělá,“ uvádí.

citát fórum Velev

Podle ředitele Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáše Veleva, MHA, by správně nastavená role praktického lékaře pomohla zdravotnictví zefektivnit. „Poskytování nepřetržité péče o registrované klienty považuji za samozřejmost. Tomu je potřeba přizpůsobit motivace: praxe, které budou fungovat dobře, by měly být výrazně zvýhodněny. Je to jednoduchý princip, kdy se dobrá práce vyplácí, méně dobrá je placena hůře a nezájem je postihován,“ soudí MUDr. Velev. „Systému to přinese úspory ostatní péče, zlepší výsledky léčby a umožní rozumné nastavení, rozumějme redukci ostatní sítě,“ uvádí.

Myšlenka rozšíření kompetencí praktických lékařů se líbí senátorce MUDr. Aleně Dernerové. Vidí ale i určité riziko. „V současnosti je velký nedostatek těchto lékařů jak pro dospělé, tak pro děti a dorost. A to jsme ještě nedospěli ke kritickému bodu. Nedovedu si představit, že se zatížení praktických lékařů, často v důchodovém věku, ještě zvětší,“ píše MUDr. Dernerová.

citát fórum Hulleova

Práce praktických lékařů se bez ohledu na diskutované potřebné změny v posledních dobách už výrazně změnila. „Zcela běžně léčíme ambulantně diagnózy, pro které byly děti dříve hospitalizovány,“ připomíná MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Klíčové podle ní bude motivace prostřednictvím mimokapitačních výkonů. „Pro další rozvoj primární péče o dětskou populaci je potřeba rozšířit spektrum zejména mimokapitačních výkonů a možnosti předepisování léků, kapitační platba by měla zůstat jako předvídatelný základ ekonomického ohodnocení ordinace PLDD,“ uvádí MUDr. Hülleová.

 

Čtěte celé Fórum Medical Tribune ZDE

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…