Přeskočit na obsah

Friedrich: Změny sítě nemocnic potřebují politickou podporu

Friedrich
Foto: Jiří Koťátko

Disponibilní čas kvalifikovaných lékařů musíme efektivněji využít a úprava sítě smluvních nemocnic akutní lůžkové péče je jednou z cest. Fórum MT se ptá na síť nemocnic akutní péče a její transformaci. Odpovídá Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Věřím a doufám, že alespoň dílčí úpravy sítě nemocnic by se mohlo podařit v roce 2024 dosáhnout. Pojišťovny základní rámcovou představu mají a budou ji zřejmě brzy společně slaďovat.

Bude to však vyžadovat určitou odvahu a shodu nejen od zdravotních pojišťoven, ale bude nutný určitý nadhled a dlouhodobá podpora ze strany krajů a MZ. Od celé kampaně tak nemůžeme očekávat nějaké zásadní okamžité reálné dopady, které vyřeší vše, a zejména ne rok 2025. Pokud však tento nový pokus nebude mít alespoň minimální politickou podporu, nedosáhneme určitě skoro ničeho.

Jakákoli reálná změna ve zdravotnictví musí mít většinovou a dlouhodobou politickou podporu. Některé státy (např. Nizozemsko, částečně i Německo) ukázaly, že to takto jde. Že to bez politické podpory nepůjde, jsme si za cenu vysokých nákladů v minulosti bohužel ověřili sami.

Pokus redukovat některé složky lůžkové péče a koncentrovat pacienty jsme naposledy viděli v roce 2013. Tehdy byla hlavním důvodem celého záměru snaha zvýšit nákladovou efektivitu a vytvořit podmínky pro zvýšení kvality.

Proti záměru však vznikla celá řada regionálních kampaní, a nakonec musely pojišťovny od záměru ustoupit. Odpor byl mimořádný a následně vláda vše pohřbila posílením centrálního řízení ze strany MZ a politickými ohledy.

V současnosti již není bezprostředním spouštěcím impulsem nákladová efektivita, kterou jsme bohužel za uplynulých deset let nejen akceptovali na předchozí úrovni, ale navíc jsme ji zhoršili neracionálními nákupy dotovaných přístrojů a dalšími investicemi. Financování současného rozsahu nemocniční sítě a její nákladovosti je bohužel vysoce neefektivní, ale to nás jako společnost, zdá se, dosud tolik netrápilo. Bohužel ani využití evropských a dalších dotací ve zdravotnictví dosud k efektivitě nepřispívá.

V nemocnicích máme mnoho z dotace pořízených přístrojů, které ale často nemá kdo v dostatečném rozsahu obsluhovat, a i to málo vyšetření se nakonec často stejně opakuje na dalším pracovišti. Je dost pravděpodobné, že část nově navržených potřebných změn bude podobná jako výsledek analýzy před deseti lety. Jen jsme zjevný problém dosud zakrývali zvýšenými úhradami.

Novým impulsem pro pokus o řešení sítě nemocnic se stal problém omezení dostupnosti kvalifikovaných lékařů, respektive jejich neochoty sloužit velké množství přesčasů. Lékaře nám nikdo snadno zvenku nepůjčí, a ani je již nezajistíme dalším zvyšováním úhrad a drancováním finančních zůstatků fondů pojišťoven. Musíme prostě disponibilní časový fond kvalifikovaných lékařů efektivněji využít a úprava sítě smluvních nemocnic akutní lůžkové péče je jednou z cest. To by tedy mohla být ta nová šance na změnu.

Do nového roku je třeba vstupovat s optimismem a nadějí. Takže společně to zase zkusme. Moc pokusů však již asi k dispozici mít nebudeme.

Zajímají vás další názory na téma? Čtěte Fórum: Vznikne v ČR efektivní síť nemocnic?

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…