Přeskočit na obsah

Pavlovic: Péči je třeba stratifikovat. Systematicky

Pavlovic_Svrčinová_MZ
Josef Pavlovic, Pavla Svrčinová, foto: MZ ČR

Je důležité se vyhnout nekoordinovanému uzavírání nemocnic z důvodu nedostatku personálu. Fórum MT se ptá na síť nemocnic akutní péče a její transformaci. Odpovídá Bc. Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví.

V procesu nutných změn hrají dle našeho názoru klíčovou roli „otevřená data“. Ta se postupně daří zpřístupňovat nejen díky projektu NIKEZ. Tato data nám umožní provádět informovaná rozhodnutí a napomáhají tomu, že odborná veřejnost bude mít k dispozici potřebné informace, a díky tomu i pochopení pro nutné kroky.

Při transformaci zdravotnictví je nezbytné stratifikovat péči tak, aby každé zdravotnické zařízení mělo jasně definovanou roli a umístění v rámci celostátní sítě. Tento přístup je zdůrazněn například v úhradové vyhlášce pro rok 2024, která podporuje jednodenní chirurgické výkony. Tímto způsobem zajišťujeme, že zdravotnická zařízení budou efektivně využívána a specializována. To přispívá k lepší kvalitě a dostupnosti péče pro všechny občany České republiky.

Naprosto bez pochyb je jasné, že je důležité se vyhnout nekoordinovanému uzavírání nemocnic z důvodu nedostatku personálu, což by mělo závažný dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče, zejména v méně rozvinutých regionech. Proto preferujeme systematický přístup, který zahrnuje spolupráci s krajskými úřady a zdravotními pojišťovnami, které jsou zodpovědné za zajištění dostupnosti zdravotní péče. Tato problematika je také součástí diskuse o připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Naším závazkem je postupovat transparentně a s ohledem na nejlepší možné využití dostupných dat pro zlepšení zdravotní péče v naší zemi.

Zajímají vás další názory na téma? Čtěte Fórum: Vznikne v ČR efektivní síť nemocnic?

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…