Přeskočit na obsah

Pavlovic: Péči je třeba stratifikovat. Systematicky

Pavlovic_Svrčinová_MZ
Josef Pavlovic, Pavla Svrčinová, foto: MZ ČR

Je důležité se vyhnout nekoordinovanému uzavírání nemocnic z důvodu nedostatku personálu. Fórum MT se ptá na síť nemocnic akutní péče a její transformaci. Odpovídá Bc. Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví.

V procesu nutných změn hrají dle našeho názoru klíčovou roli „otevřená data“. Ta se postupně daří zpřístupňovat nejen díky projektu NIKEZ. Tato data nám umožní provádět informovaná rozhodnutí a napomáhají tomu, že odborná veřejnost bude mít k dispozici potřebné informace, a díky tomu i pochopení pro nutné kroky.

Při transformaci zdravotnictví je nezbytné stratifikovat péči tak, aby každé zdravotnické zařízení mělo jasně definovanou roli a umístění v rámci celostátní sítě. Tento přístup je zdůrazněn například v úhradové vyhlášce pro rok 2024, která podporuje jednodenní chirurgické výkony. Tímto způsobem zajišťujeme, že zdravotnická zařízení budou efektivně využívána a specializována. To přispívá k lepší kvalitě a dostupnosti péče pro všechny občany České republiky.

Naprosto bez pochyb je jasné, že je důležité se vyhnout nekoordinovanému uzavírání nemocnic z důvodu nedostatku personálu, což by mělo závažný dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče, zejména v méně rozvinutých regionech. Proto preferujeme systematický přístup, který zahrnuje spolupráci s krajskými úřady a zdravotními pojišťovnami, které jsou zodpovědné za zajištění dostupnosti zdravotní péče. Tato problematika je také součástí diskuse o připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Naším závazkem je postupovat transparentně a s ohledem na nejlepší možné využití dostupných dat pro zlepšení zdravotní péče v naší zemi.

Zajímají vás další názory na téma? Čtěte Fórum: Vznikne v ČR efektivní síť nemocnic?

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…