Přeskočit na obsah

Jak mohou lékárníci pomoci omezit nepříznivé lékové interakce u pacientů?

Jejího výkonného ředitele Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, jsme se zeptali, jak mohou elektronické recepty a lékový záznam pacienta spolu s odbornou činností lékárníků tyto nepříznivé dopady omezit. 

  • Co může pro ochranu pacienta před nepříznivými, nebo dokonce nebezpečnými interakcemi léčivých přípravků udělat lékárník?

 

Pro to, aby nevhodných interakcí ubývalo a pacient byl ve větším bezpečí, je role lékárníka v poslední instanci před vydáním velmi důležitá. V tom ohledu považuji lékárnu za naprosto klíčovou.

Lékárník nebo lékař musejí mít potřebné informace, aby mohli pacienta hlídat. Důležité je, aby pacient sdělil, co ještě užívá kromě přípravků, pro které si přišel. Pokud léků užívá víc, a u seniorů to může být běžně i deset a více různých přípravků, je ideální, aby si dopředu udělal jejich seznam. S ním potom může lékárník pracovat.

V budoucnu situaci hodně zlepší elektronický recept a pacientský záznam. Ty ale dávají informaci jen o lécích na recept, jde o pomocné nástroje. Je především odpovědností pacienta, aby o všech užívaných lécích, i volně prodejných, a o doplňcích stravy, které užívá, odborníka informoval.

 

 

  • Takže jak konkrétně by měl lékárník postupovat?

 

Ideální by bylo, aby lékárník vždy položil pacientovi otázku, co má doma, jaké další léky ještě užívá. Když lékárník vydává léčivý přípravek, o kterém ví, že tam mohou nastávat lékové interakce (nebo může být problém při užití léku ve spojení s některými doplňky stravy, s ovocem, zeleninou nebo bylinnými čaji), tak o tom pacienta informuje. K tomu je lékárník školen, je to jeho odbornost.

 

 

  • Informace o daném pacientovi zatím plošně dostupné nejsou, mají je v klientských programech jen některé lékárny…

 

Pokud takový program lékárna má a pacient svolí, aby o něm lékárna data sbírala, tak jde o informace jen z dané lékárny nebo lékárenské sítě. Nejsou tam informace o lécích vyzvednutých někde jinde. Připravovaný lékový záznam shrne přípravky na předpis. Až bude funkční, uzavře to jednu kapitolu, ale zdaleka ne celý problém. Pacient si může opatřit potravinové doplňky, bylinné čaje nebo si koupí v běžném obchodě například citrusy, které mohou výrazně ovlivnit účinky některých léků.

Je nesmírně důležité věnovat se problematice lékových interakcí dál, možná ještě aktivněji. Lékárníci volají po tom, aby měli více možností, co pacientovi mohou poskytovat. Poradenství v tom zůstává do budoucna důležité, protože pořád bude lékárna ten poslední, koncový moment, než pacient odejde s lékem domů.

 

 

  • Farmaceutické společnosti tento postup k ochraně pacientů před nežádoucími účinky léků podporují. Proč? Vždyť když lék neprodají, tratí na tom.

 

Farmaceutická společnost sleduje svůj produkt, sledují jej autority, vyhodnocuje se jeho kvalita, bezpečnost a účinnost. Výskyt nežádoucích účinků pak vypovídá o léku negativně. Přitom to není způsobeno samotným léčivým přípravkem, ale tím, že je s ním nějakým způsobem pracováno nevhodně nebo v nevhodných kombinacích. Takže pro farmaceutickou společnost a pro farmaceutický průmysl obecně je důležité, aby se léky užívaly správně, minimalizovaly se duplicity a nepříznivé dopady.

Je pro nás důležité, jak jsou naše léky vnímány, jaký obraz o nich vzniká u lékaře a pacienta. Kdyby se léků vydalo víc, ale nehlídaly se duplicity a rizika nepříznivých účinků, je to pro nás spíše negativní. Chceme, aby náš přípravek byl co nejlepší, aby s ním pacient měl co nejlepší zkušenost. Pak se k němu vrátí, pokud někdy v budoucnu bude mít opakovaně zdravotní problém, na který se mu daný lék osvědčil. Vytváří to důvěru v produkt, a to firma a priori potřebuje.

 

 

  • Kde lékárník získá informace o rizikových kombinacích léků? Může se obrátit na poradnu Znám své léky, kterou AIFP provozuje?

 

Poradna Znám své léky (www.znamsveleky. cz) je určena především laické veřejnosti. Lékárníci samozřejmě využívají různé databáze a odborné systémy, se kterými pracují, a vystudovali to, je to jejich odbornost, nikdo povolanější v našem systému na to není. Položit dotaz pochopitelně může kdokoli. Pokud z předloženého seznamu léků zjistíme, že je tam potenciální závažná interakce nebo duplicita, dostane tazatel doporučení: navštivte lékárnu, mluvte s lékařem. Upozorníme pacienta případně i na to, že dané léčivé přípravky mohou způsobit problém s tímto ovocem, s těmito bylinkami.

 

 

  • Lidé často hledají informace o lécích na internetu, který ale ne vždy je zdrojem validních dat. S kým by se tedy měli radit?

 

Internet je dobrý na hledání nejrůznějších informací, ale pokud se týká lidského zdraví a bezpečnosti pacienta při užívání léků, možná úplně nejlepším zdrojem není. Samozřejmě pacient najde na internetu příbalové letáky, může si v nich dohledat správnou informaci, takže ne všechno na internetu je zavádějící a špatné. Nicméně těch informací, které mohou pacienta nějakým způsobem dezinformovat, je tam hodně, a proto si myslím, že finálním místem, kde pacient konzultuje, je lékárna, případně ordinace. Tam má každý správnost garantovanou.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…