Přeskočit na obsah

Musíme akceptovat menší počet dobře vybavených center

V České republice je nějaký omezený počet lékařů, potřebná nákladová efektivita a tito disponibilní lékaři jsou ochotni uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami především v místech, kde žijí nebo kam jsou ochotni dojíždět. Jen ve výjimečných případech, zejména u nově nastupujících lékařů, jsou lékaři ochotni otevřít si ordinaci v novém, odlehlejším místě. I v takových případech však samozřejmě posuzují nejen možnost smlouvy se zdravotní pojišťovnou, ale celkové podmínky života v dané lokalitě, kvalitu a dostupnost zaměstnání pro svého partnera či vzdělávání svých dětí.

Je pak bohužel přirozené, že tak jako u jiných služeb je větší zájem lékařů pracovat v atraktivnějších regionech. Změna, ale i doplňování sítě smluvních zdravotnických zařízení je proto dlouhodobý a velmi nesnadný úkol.

Co tedy mohou pojišťovny dělat hned, co je možné dělat v delší perspektivě a v čem nám může pomoci někdo jiný? Pojišťovny se už nyní snaží nerozšiřovat síť smluvních lékařů tam, kde je dostupnost péče nadprůměrná. Naopak v místech s nižší dostupností vypisují pojišťovny výběrová řízení na nové praxe. V extrémně ohrožených lokalitách poskytují pojišťovny také mimořádné finanční bonifikace a i jinak se snaží nové ordinace podporovat. Podobné dotace či příspěvky poskytuje i MZ a často i místní či krajská správa, například i výhodnými pronájmy ordinací.

Musíme se však smířit s tím, že posílení sítě lékařů v málo atraktivních lokalitách finančním zvýhodněním má poměrně malou účinnost. Zvýšit počty absolventů lékařských fakult, a tím i zájem o méně atraktivní místa, je v některých odbornostech nutné, ale v praxi se projeví nejdříve za zhruba šest až osm let. Povinný nástup absolventů do potřebné lokality nemá žádnou právní oporu a musel by mít vazbu na platbu školného či jinou nepopulární restrikci. Aktuálně se tedy pojišťovny ve spolupráci s MZ snaží společně finančně i administrativně podporovat nové praxe v objektivně ohrožených regionech a věří v podporu i od samosprávy.

Takže pobídkové nástroje pro zajištění dostupnosti pojišťovny využívají. Výrazná plošná změna však není možná a často ani dostatečně efektivní, a tak u některých odborností nebo druhů lékařské péče mimo péči primární musíme akceptovat koncentraci do menšího množství dobře vybavených center a smířit se s delší cestou. Pacientům se pak často delší cestování za vyšší kvalitou také vyplatí.

 

Dále čtěte

 

Zdroj: MT

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Legrácky, legrácky

21. 7. 2023

Humor připomíná velký dům s několika patry a různými obyvateli. Může vylepšovat vztahy s druhými lidmi, zrovna tak jako vylepšovat sama sebe na úkor…