Přeskočit na obsah

Na úhradě léků se centra domluví, tratí na laboratorní diagnostice

V ČR žije 33 800 lidí, kteří se léčili nebo léčí s krevním nádorem, prevalence roste o čtyři procenta ročně. V Centru vysoce specializované intenzivní hematologické péče FN Brno se léčí 1 500 pacientů. 

  • Jaká je realita financování centrové péče se zaměřením na hematoonkologii?

 

Pokud vezmu rok 2018, rozpočet, který je spočítaný podle úhradové vyhlášky a dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, náklady na centrovou léčbu pokryje, respektive ze sedmi zdravotních pojišťoven u šesti ano a u jedné zdravotní pojišťovny vzhledem k tomu, že narostl počet pacientů, náklady máme vyšší. Zhruba v červnu dojde k vyúčtování zdravotní péče a potom ve druhém pololetí roku probíhá jednání, co navíc ještě, anebo když jsme překročili, tak co uhradit nad rámec. Takže problém se týká jen jedné pojišťovny a v průběhu druhého pololetí to budeme řešit. Upřesnit jméno pojišťovny zatím nechci, nejde o VZP, budeme teprve jednat a věřím, že se dohodneme.

 

 

  • Je rok 2018 výjimkou, nebo každý rok vyjednáváte o dodatečných platbách?

 

Co se týče centrových léků, je vývoj za poslední roky velice variabilní. Rok 2016 byl z našeho pohledu ekonomů nesmírně náročný: přišly nové léky, do toho vstoupily léky na paragraf 16, což enormně navýšilo spotřebu. Rok 2017 byl lepší, protože u některých ATC skupin šly ceny radikálně dolů, a vznikl tak dostatečný prostor, abychom pokryli v rámci budgetu nárůst počtu pacientů i nové léky. V loňském roce opět přišly nové léky, dostaly stálou nebo dočasnou úhradu a používáme je. Loňský rok vychází ekonomicky velmi dobře z pohledu toho, že náklady na centrovou léčbu jsou ve finále nižší než budget, který byl stanoven vyhláškou. Především je to díky tomu, že v referenčním roce 2016 byly ceny léků vyšší než v letech následujících. Letos zatím vychází spotřeba podle úhradové vyhlášky v červených číslech, i když je to mnohem příznivější, než jsme měli modelaci na začátku roku, a co máme informace, v průběhu roku dojde opět k revizi cen, takže až to přepočteme, rozdíl myslím bude nižší, než zatím počítáme.

 

 

  • Ty vyšší náklady jsou spojeny s centrovou léčbou, nebo jde o dodatečné náklady spojené s laboratorní diagnostikou, které u všech center rychle narůstají, přičemž bez laboratoří si nelze moderní diagnostiku a léčbu představit?

 

Zmíněné vyšší náklady u jedné zaměstnanecké pojišťovny jsou za centrovou léčbu. Co se týká laboratoří, jsme nad limit u všech pojišťoven. Věříme ale, že pokud jsme nevyčerpali celý objem na centrovou péči, ve druhém pololetí, až bude probíhat vyúčtování, bude možné zohlednit tu nevyčerpanou část rozpočtu, aby se pokryly náklady na laboratoře. Uvidíme.

 

 

  • Už jste někdy dřív takovou možnost dostali, aby se díky vyjednávání s pojišťovnami přesunuly peníze na tu část péče, kde se jich nedostávalo?

 

Pokud se jedná o centrové léky, to se zatím nedělo, chceme o tom jednat úplně poprvé. Jinak jsme vždy byli na hraně anebo to bylo negativní, takže je to poprvé. Pokud se nebavíme o centrové léčbě, ale o jiných segmentech, stávalo se, že bylo možno z jedné skupiny nevyčerpanou část zohlednit u jiné skupiny, nehovořím o hematoonkologii, ale například to byla kardiologie, ortopedie atd.

 

 

  • Léky v hematoonkologii patří k nákladově nejrychleji rostoucím. Podle predikcí by se do tří, čtyř let mohly jejich ceny stabilizovat. Byla by to jedna z možností, že byste se lépe vešli do rozpočtu od pojišťovny?

 

V letošním roce je revize cen a předpokládám, že bude každý rok. Toto je opravdu cesta, protože jsme viděli, že v roce 2017 nám všem centrům velmi pomohlo, že díky revizi cen šly v některých ATC skupinách ceny hodně dolů. 

 

  • Kolik pacientů vaše brněnské centrum léčí a s jakými náklady?

 

U hematoonkologie máme na rok přes půl miliardy korun pro 1 500 pacientů. Jejich léčba je opravdu velmi nákladná: pro srovnání – ročně FN Brno hospitalizuje se všemi diagnózami přes 50 000 pacientů a stojí to tři miliardy korun. Konkrétně loni to bylo 53 578 pacientů za 3,2 miliardy korun, v centrové péči celkem bylo 6 046 pacientů za 1,5 miliardy korun, což je polovina výdajů na léčbu za hospitalizace hrazené formou případového paušálu. Náklady centrové léčby jsou enormní a z nich celá třetina, 520 milionů korun, jde na hematoonkologickou léčbu. Průměr na pacienta za hospitalizaci ve FN Brno je 60 000 korun, u centrových léků je průměr 250 000 korun.

Hematoonkologie je největší diagnostická skupina v počtu pacientů i nasmlouvaných léků, máme jich nasmlouvaných zhruba 40 – používáme léky, kde roční léčba stojí 30 000, ale také 800 000 nebo 1,2 milionu korun. Průměr na pacienta je vyšší než průměr všech centrových léků, vychází na zhruba 350 000 korun. Na úhradě léků se s pojišťovnami daří domluvit. Problém je ve financování dodatečných nákladů, z nich zejména jde o odbornost 816, lékařskou genetiku, kde tempo růstu nákladů je mnohem vyšší, než jaké vycházejí úhrady. Nadprodukce vzniká každý rok a problém je to u všech zdravotních pojišťoven. Pokud se podíváme jako ekonomové, jakých výkonů je největší nárůst, tak primárně všude PCR analýza lidské DNA. Loňského roku se tento výkon rozpadl do několika dílčích výkonů, nicméně pokud srovnáme data za roky 2015 až 2017, nejvíc rostl právě tento výkon a na druhém místě in situ hybridizace. Pokud se podíváme, o jaké pacienty šlo, tak v první řadě o ty, které léčíme centrovými léky.

 

 

  • Jak do budoucna chcete řešit dodatečné náklady a rostoucí nadprodukci, jak vůbec vidíte budoucnost financování hematoonkologie?

 

Je to apel nás ekonomů na onkology i na odbornou společnost, aby přispěli k řešení. Můj pocit je, že v oblasti dodatečných nákladů jsme zatím nenašli s pojišťovnami společnou řeč. Je to tam neprobádané, chápu, že pro pojišťovny je to těžko uchopitelné. Vidí, že vykazujeme nárůst v dodatečných nákladech, ale není vysvětleno, jaké jsou objektivní příčiny, jestli je to efektivní, co, proč a jak se dělá. To potřebuji mít podloženo od onkologů a velmi doufám, že odborná společnost hematologická v tom bude aktivní, bude vysvětlovat, proč je to potřeba, jaké jsou výsledky, jaká je efektivita. Umožní nám tím naši práci, až půjdeme jednat o vyúčtování, budeme mít argumenty, z jakých konkrétních důvodů nárůst nastal. Zatím vidíme jen čísla, ale ne příčiny.

 

 

  • Dá se říct, že pro FN Brno je vyjednání úhrad centrové péče a dodatečných nákladů nyní jedním ze zásadních úkolů?

 

To je zásadní úkol každý rok. Když dávám pořadí hlavních úkolů, je centrová léčba i vzhledem k tomu, že na ni jde 1,5 miliardy korun, vždy na některém z prvních míst. Samozřejmě řešíme i další oblasti, jako vstup nových metod v kardiologii, ortopedii atd., ale centrová léčba patří mezi klíčové každoročně.

 

 

  • Když hlídáte náklady, mají vaši lékaři seznamy, které léky mohou používat?

 

Pokud existuje pouze originální přípravek, nic jiného nezbude, než aby lékař použil tento originální přípravek, i když je drahý. Pokud přijdou generika, která jsou levnější, a jsou ATC skupiny, kde je na trhu už několik možností, tak samozřejmě volí generika.

 

 

  • Ve vztahu k centrové péči je aktuální návrh senátorů, kterým by se zrušilo vyčlenění peněz pro centrovou péči. Co o tom soudíte, prospělo by to financování této péče?

 

Slyšel jsem o tom až teď a zdá se mi to neuvěřitelné. Stejně jako hematoonkologové nebo zástupci pojišťoven si myslím, že je lepší, když je financování centrové léčby vyčleněno, když má samostatný budget. Nedovedu si představit, kam by se náklady na centrovou léčbu v rozpočtu nemocnic zahrnovaly, jak by se hradila. A hlavně – ušli jsme už kus cesty, každý rok se řeší budget na centrovou léčbu, což vnímám konstruktivně. Vyjednávání je náročné, ale financování se řeší.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…