Přeskočit na obsah

O bariatrickém bandwagonu

Blogy MT

Původní smysl slova je jasný, je to vůz, na kterém jela v průvodu hudba. Dnešní nejběžnější český překlad tohoto slova je módní trend či úspěšné hnutí. Ve Spojených státech tak bývají označováni příznivci potenciálně úspěšné politické strany.

Nejběžnějším novinářským termínem je pak "to jump, climb, nebo get on the bandwagon", tedy vyskočit, vyšplhat se nebo nasednout na vůz s hudbou, jehož smysl je jasný: Připojit se k něčemu, z čeho pravděpodobně dotyčný bude profitovat s tím, že hodnocení toho, kdo termín používá, je lehce negativní. Původně se mi zdálo, že lze tento výraz přeložit jako bariatrický cirkus či bariatrický humbuk. Kolegyně hovořící z mých českých známých nejlépe anglicky považuje za nejvhodnější český termín "hurá akce".

Blízký je možná i český termín nalepit či nabalit se na někoho nebo na něco. Je divné, že čeština výstižnější slovo nemá, když je takové chování u nás tak běžné. Co jiného je kauza kmotrů, kteří se nalepili na velké politické strany, nebo rychlý výstup některých členů z té již dávné velké strany s garantovanou vedoucí úlohou a jejich zapojení do nových stran. Na to má čeština také pěkný výraz - překabátit se.

Typicky český je i letos po volbách novináři odhalený vysoký zájem o vstup do úspěšných nových stran a konec konců i nalepení se na známého šlechtice či novináře, jak to předvedly tyto nové strany. Angličtí novináři označují termínem bandwagon třeba i situace, kdy někdo ke svému grantu či výrobku přidá něco, co se v Evropě nosí - např. ekologický rozměr nebo začne vyrábět něco módního. Typickým bandwagonem je tak třeba produkce biopotravin.

Ale zpět k bariatrické hurá akci. Bariatrická či metabolická chirurgie je neobyčejný úspěch medicíny. Jedna známá velká metaanalýza zahrnula 621 studií z let 1990 až 2006 s 888 léčebnými rameny se 135 000 pacienty a dospěla k názoru, že diabetes po výkonu zcela vymizí u 78 % pacientů. To plně vysvětluje, proč je všude ve světě bariatrická chirurgie na vzestupu.

Výše zmíněný článek je psán trochu proti bariatrické chirurgii - upozorňuje na komplikace a problémy, které léčba přináší. Bariatrická chirurgie skutečně může diabetologům ubírat práci a obecně diabetologové všude ve světě pacienty na operace málo posílají.

I u nás známe z televize pacienty upřímně se dívající do kamery a říkající: "Lidé, na operace nechoďte, podívejte, jak jsem dopadl(a)." Bariatrická chirurgie je malý zázrak medicíny, snižuje mortalitu pacientů vůči kontrolní skupině o více než 50 procent. To je výsledek neobvyklý i ve farmakologických studiích. Zdánlivě může brát internistům a diabetologům práci, a podobné články tak mohou připomínat strach z pokroku či boj řemeslníků proti manufakturám.

Tak jednoduchá však situace není. Bariatrická chirurgie dnes poskytuje celou řadu velmi efektivních a bezpečných výkonů, a to tehdy, pokud je prováděna ve specializovaných centrech a pokud je pacientovi zajištěna komplexní dispenzární péče. Po některých výkonech může docházet k projevům malnutrice, na což podrobně upozorňuje zmíněný článek.

Stav pacientů je třeba monitorovat a obvykle je nutné substituovat po zkratových výkonech vitaminy rozpustné v tuku. Často jsou ale pacientům preventivně podávány multivitaminové směsi, což je z hlediska moderní medicíny asi chyba. V posledních letech přibývá článků, že užívání multivitaminových směsí může souviset s karcinomem prsu a prostaty.

Pacienti tedy potřebují spíše individuální péči včetně psychologické. Problémem totiž je, že právě pacienti s diabetem a metabolickým syndromem často v režimových opatřeních málo spolupracují, a dokonce je možné, že to má vztah k mozkové inzulinorezistenci jako součásti nemoci.

Jeden z nejvíce citovaných článků o bariatrické chirurgii má název "Kdo by si to pomyslel, operace je nejefektivnějši léčbou diabetu dospělých". Existují žertovné karikatury, kde je rozepsán chirurgický program a jako operační diagnózy jsou uvedeny klasická metabolická onemocnění od diabetu přes hypertenzi až po dyslipidémii. I tam možná tato oblast medicíny dospěje.

Nad možnostmi bariatrické chirurgie nejásají obvykle pojišťovny, krátkodobě jim totiž zvyšuje finanční náklady. Existují však práce, které dokládají dlouhodobý ekonomický profit z úspory za léčbu komplikací a farmakoterapii. Někteří lékaři nad možnostmi metabolické chirurgie nejásají také proto, že je s pacienty zpočátku mnohem více práce než při pouhém předepisování léků.

Pokrok však nelze zastavit. Naskočení na bandwagon je pro medicínu typické, každý lékař rád zkouší nové léky a nové technologie. Třicet let stará bariatrická chirurgie na první pohled ničím novým není.

Opak je však pravdou, přibylo mnoho nových typů výkonů od plikace žaludku až po další varianty žaludečních bypassů či biliopankreatické diverze. Na druhou stranu je však jisté, že celý svět nemůže být operován a že bariatrická chirurgie spustí další farmakologický výzkum. Nevíme totiž, proč diabetes po bariatrických výkonech vymizí. A ještě zajímavější jsou výkony experimentální.

Zavedení igelitové trubky (tzv. duodenojejunální sleeve) do dvanáctníku, která znemožní kontakt tráveniny se stěnou střeva, vyléčí diabetes, a když se do trubky udělají dírky, nemoc se vrátí. Podobně mizí diabetes po experimentální transpozici distálního ilea hned pod dvanáctník bez resekce či zkratu, a výrazně se také diabetes zkompenzuje po některých nových variantách elektrostimulace žaludku. To vše určitě zaktivizuje farmaceutický výzkum, mechanismy efektu těchto výkonů se objasní, a to povede k vývoji nových farmak.

Použití slova bandwagon nepochybně naznačuje, že jedni lékaři na léčbě vydělají a jiní prodělají, tak tomu však v medicíně bude vždy a důležité je, aby na moderní léčbě vydělal především pacient. Ještěže čeština slovo bandwagon nemá. Bandwagonů je v našem zdravotnictví spousta. Jsou to například procesy akreditace, standardizace, elektronizace či informatizace - ty přivádějí všude ke dvojici zdravotník-pacient spoustu dalších osob, které na zdravotnictví vydělají.

Určitě největším bandwagonem je pak zdravotnictví jako celek. To je vidět i na tom, že nestojí stranou zájmu velkých finančních skupin ve světě ani u nás. V tomto smyslu by mohlo být zdravotnictví v parafrázi na výše uvedený název článku označeno i jako "tučné sousto", na němž se může přiživit každý - od akreditátorů a počítačových firem až po stavbaře a prodejce techniky.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…