Přeskočit na obsah

Reakce Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR k článku Medical Tribune z 5. 2. 2018

Radou SAS přijato 8.2.2018

Rada SAS vyslechla informaci o prvním jednání Rady poskytovatelů 29.1.2018 na MZ a projednala s tím související rozhovor jejího předsedy, MUDr. Dvořáka, pro Medical Tribune 5.2.2018.

Zvláštní pozornost věnovala Rada odpovědi na tyto otázky:

a) Ke službám lékařů v nemocnici se vyjádřilo Sdružení ambulantních specialistů, že za každý den, kdy by lékař byl mimo svoji ordinaci a sloužil v nemocnici, tratí příjmy ve své praxi. Práce v nemocnici je určitě pro lékaře přínosem z hlediska odborného, ale co finančně?

Jednak by tam lékaři nebyli jako charita, ale byli by hrazeni jako jejich kolegové v daném zařízení. A myslím si, že pokud by to byly dva dny v měsíci, tak by to byla malá splátka tomu, co systém lékařům poskytnul. Není ve světě běžné, že za studium na lékařské fakultě se nehradí prakticky nic. Ti, kteří se vzdělávají v oboru a jsou v nemocnici, toho dlouhou dobu mnoho neumějí a jejich kolegové u lůžka je vzdělávají. Takže myslím si, že nějaký pocit vděku k lékařům u lůžka by měl být a měli bychom spíše bariéry snižovat než zvyšovat. Chápu názor SAS, z čistě finančního hlediska má pravdu, ale já si myslím, že ani pro lékaře u lůžka, ani pro ambulantní lékaře by finanční hledisko nemělo být jediné a měla by tam být kolegialita.

b) Co jsou podle vás největší problémy ambulantní sféry, primární péče?

Myslím si, že to nejsou jenom problémy ambulantní sféry nebo primární péče, ale zdravotnictví obecně. Velký problém je ten, že u nás existuje švédský stůl, prakticky žádné limity čerpání zdravotní péče. Stále se hovoří o dostupnosti zdravotní péče, ale málokde na světě si může systém dovolit, že pacient může přijít kdykoli, kamkoli a je mu poskytnuta péče. Pacienti často navštěvují specialisty bez doporučení registrujícího lékaře, který pak ani nemá žádné informace o tom, co mu bylo poskytnuto a předepsáno. To generuje jednak poměrně výraznou animozitu mezi segmenty a jednak značné plýtvání veřejnými prostředky.

Ad a)

Rada SAS souhlasí s tím, že stavění barier mezi jednotlivé skupiny lékařů je nežádoucí. Vážíme si práce všech zdravotníků, ať ji odvádějí kdekoli. Všechny považujeme za své kolegy.
Nepovažujeme za správné, že jsou zdravotníci v nemocnicích přetěžováni, máme ale za to, že velká část toho je zaviněna pro nemocniční personál špatnými rozhodnutími jejich managementu a není řešitelná tím, že začnou být poškozováni soukromí lékaři z okolí a jejich pacienti.
Rezolutně odmítáme myšlenku, že (nejspíše jako jediná profesní skupina) máme povinnost vděčnosti za vzdělání a většinou desítky let odpracovaných v nemocnicích předtím, než jsme další prací vybudovali své soukromé praxe. Odmítáme ideu jakékoli formy nucených prací. Trváme na tom, že jednodenní nepřítomnost lékaře – nositele výkonů – v ambulanci znamená 5procentní pokles jejích měsíčních tržeb, tj. v případě dvou dnů by šlo o pokles 10procentní.
Takováto částka by jistě nebyla mzdou jednotlivce v nemocnici ani zdaleka kompenzována a pro valnou většinu oborů specializované péče by znamenala významné ohrožení finanční stability dotčených poskytovatelů AS. Ale nejde jen o samotné peníze. Nepřítomnost lékaře v ambulanci po dobu 2 dnů v měsíci by vedla k tomu, že ošetří proti stávajícímu stavu o 10 % méně pacientů, významně by se prodloužily čekací doby na jeho vyšetření. Tímto mechanismem by tedy došlo k jednoznačnému poklesu dostupnosti ambulantní péče v ČR.
Výše uvedený systém snížení plateb od ZP by pak nutně znamenal pokles její kvality.

Rada SAS nesouhlasí s tím, aby špatná manažerská rozhodnutí v jednom (lůžkovém) segmentu péče znamenala ohrožení kvality a dostupnosti péče v segmentu jiném (ambulantním).

Rada SAS vyjadřuje znepokojení nad tím, že tato nesporná fakta jsou bagatelizována právě provozovatelem soukromého zařízení.

Ad b) – tučně zvýrazněná část textu.

Z analýz, které nám dala v minulém roce VZP, jasně vyplývá, že tučně vyznačené neplatí, že pacienti svobodné volby lékaře nijak nezneužívají, že neplatí tvrzení, že chodí zbytečně k více lékařům jedné odbornosti.
Toto není mechanismus zbytečného utrácení peněz systému zdravotního pojištění. Považujeme za naivní myšlenku, že vztahy mezi lékaři, pokud mezi nimi vůbec nějaké animozita je, se napraví tak, že přibude administrativních překážek v jejich spolupráci při péči o jejich společné pacienty.

Rada SAS vyzývá MUDr. Vladimíra Dvořáka, aby napříště již upustil od těchto a podobných výroků a nepoškozoval jimi soukromé lékaře a jejich pacienty.

Rada SAS ukládá Dr. Jojkovi zaslat toto stanovisko všem členům Rady poskytovatelů, Rady pacientů a ministru zdravotnictví ČR a s žádostí o zveřejnění do Redakce Medical Tribune.

 

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.

 

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů [pdf]

Zdroj: Rada SAS

Doporučené

O třech tvářích demokracie

11. 5. 2022

Liberální tvář reprezentuje demokracii, která v 18. století bořila monarchie. Snažila se vytvořit sociální prostor nezávislý na státu a církvi.…

O svobodné vůli

21. 4. 2022

Nejdříve co říkají o svobodné vůli filosofové, přou se o ni dlouhá staletí. Filosofičtí deterministé mají za to, že stav vesmíru je dán funkcí…