Přeskočit na obsah

Registrace a Česká asociace sester

Blogy MT

S údivem čtu, jak málo se obecně ví o registraci sester, a proto bych ráda částečně uvedla věci na pravou míru.

Česká asociace sester (ČAS) v čele se znovuzvolenou paní Juráskovou je pouze profesní organizace, i když z politických důvodů je brána jako jediný partner při jakémkoli jednání s ministrem zdravotnictví, a to nejen ohledně profesních záležitostí, ale i záležitostí platových. Bohužel situace je taková, že media jsou ochotna dát prostor jedině této političce a její veřejná prohlášení jsou brána za názor všech sester.

Není tomu tak a znovu chci upozornit na to, že nelékařů je 80 tisíc, členů ČAS 15 tisíc. Je to malé procento na to, aby mohlo být bráno za názor většiny.

Registrace zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je dána zákonem č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Registr byl  vytvořen v roce 2004 a jeho účelem je celoživotního vzdělávání NLZP .Vedením registru bylo MZ pověřeno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů(NCONZO)

V Registru jsou zpracovávány údaje , které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich držitelé jsou zapsáni do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Podmínky registrace všichni známe a také víme, že je to honba za kredity a pokud by se měly sestry vzdělávat ve svém oboru, nemají mnoho šancí, jak kredity nasbírat. Vzhledem k časovému vytížení a poplatkům za akce se pak vzdělávání stává spíše výběrem - za málo peněz a s co nejmenším časovým zatížením.

Mnohým sestrám se teď uleví. Minulý týden poslanecká sněmovna schválila prodloužení doby registrace na 10 let a poplatek za registraci byl snížen na 100 Kč.

Já sama si myslím, že vzdělávání by mělo být hlídáno především zaměstnavatelem, a to tak, aby z něj profitovaly nejen sestry, ale také zaměstnavatel. Chci-li mít tedy vzdělaný personál, musím ho k tomu motivovat.

Někdo může namítnout, že ne všechny sestry by se pak vzdělávaly, ale věřte - zdravotnictví není obor, kdy by sestra vystačila s tím, co si přinesla ze školy.

Co je méně známé, že registrace není povinná pro všechny sestry, ale pro ty , které pracují bez odborného dohledu , tedy pro sestry s více odbornou a specializovanou prací (vládní nařízení č. 222/2010 Sb.). Takže i když se sestra registruje, její zařazení do  platové třídy se odvíjí od náročnosti práce, kterou vykonává, a kam ji zařadí zaměstnavatel.

Definice druhů ošetřovatelské péče je možno nalézt  § 2 odst. 1 vyhlášky č. 424/2004 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků

Příklady zařazení všeobecné sestry  do PT

9 třída    ošetřovatelská péče po dohledem

10. třída  1) ošetřovatelská péče bez dohledu

2 ) vysoce specializovaná péče pod dohledem

3) zvlášť náročné specializované postupy pod dohledem

11.třída  1) ošetřovatelská péče bez dohledu, k jejímuž výkonu je nutné specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti

2) zvlášť náročné spec.postupy bez dohledu

12.třída   nejnáročnější vysoce spec. výkony

Jak vyplývá z výše uvedeného, aby mohla být sestra zařazena v 11. PT, musí poskytovat ošetřovatelskou péči bez dohledu, tedy být registrována.

O tom, jaké další praktiky se s registrací dějí, kdy je jedna registrovaná sestra jako „dohlížející“na dvě oddělení a na neregistrované sestry, nebo zdravotní asistenty je zbytečné psát. Trendem dnešních zaměstnavatelů je ušetřit na zdravotnickém personálu, jak  se dá. To, že je pak ohrožen pacient, si zaměstnavatel snad ani nepřipouští.

Závěrem - ČAS není odborným garantem registrace, s registrací nesouvisí a členství v této organizace není součástí registrace nelékařů.

Stejně by mělo ministerstvo vzít na vědomí, že ČAS není jediným partnerem při jednáních o nelékařích. A že tento fakt bude brán na zřetel při jednáních o kompetencích pro nelékaře.

Monika Muroňová, www.tribune.cz

Všeobecná sestra, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…