Přeskočit na obsah

Restrukturalizace nemocnic nebo jejich devastace?

Blogy MT

V posledních dnech si připadám jako na otevřené scéně s několika divadelními plochami a na všech se hraje drama. Na jedné šarvátky strany, do které vkládali lidé u voleb velké naděje na změnu, na druhé dohady vlády, kdo a za co může, nebo nemůže, a na straně třetí  samotný prezident se svým vysvětlováním o propisce, která propiskou nebyla a která „baví“ diváky Youtube na celém světě.

Já osobně se stydím, vždy jsem svému dítěti důrazně vysvětlovala – nikdy si neber nic bez dovolení.

Nestihám sledovat ani vše, co se děje, chodím do práce, na rozdíl od našich vládnoucích činitelů, kteří místo, aby pracovali pro lidi, se hádají a přou.

A občan této země? Je zděšen a znechucen a není se co divit, a hlavně má strach. Má strach o svou budoucnost, o své děti, o svou práci a o své zdraví.

Má strach projevit svůj názor, protože byť je doba jiná. Za projevený názor, postoj se dnes trestá, třeba ztrátou zaměstnání.

Já se vrátím v čase zpět, k době, kdy došlo k dohodě mezi lékaři a ministerstvem, k dohodě, která ukončila několikaměsíční protest lékařů proti poměrům ve zdravotnictví, a kdy zástupci obou stran došli společně k dohodě a podepsali memorandum k „léčbě“ českého zdravotnictví. V době, kdy pan ministr slíbil analýzy počtu akutních lůžek a zdravotnických zařízení. To, co po tomto aktu následovalo, je pro všechny zdravotníky špatný sen.

Vzhledem k tomu, že pod správu MZ patří pouze fakultní nemocnice, začaly krajské nemocnice navrhovat řešení v rušení lůžek, nikdo nevypracoval podklady, analýzy, kde a kolik. A tak se střílí od boku, v plánech je rušit celá oddělení, slučovat je a nebo, ještě lépe, slučovat všechny nemocnice kraje.

Z restrukturalizace se stala devastace. Už není slyšet o převodu akutních lůžek na lůžka následná. Nikdo se nezabývá tím, kolik a kde by bylo lůžek následné péče potřeba.

Z nátlaku pojišťoven se nemocnice chystají rušit akutní lůžka a zavírat oddělení. Nikdo se nepozastaví nad tím, jaké to může mít následky pro pacienty, kteří z akutního lůžka nebudou mít kam jít.

Léčebny a jiná podobná zařízení už dnes nestačí na kapacitu, domácí péče je tak osekaná (a špatně placená), že nelze zabezpečit rodině pomoc v celodenní péči. A rodiny si nemohou dovolit to, aby jeden člen zůstal doma a o nemocné rodiče pečoval.

A nikdo z managementu, ani z ministerstva se nezabývá zdravotníky. Nastal diktát pojišťoven, které určují, s kým péči nasmlouvají, a kolik má které zařízení  rušit lůžek. A tak ředitelů plánují rušit a propouštět

A co mě jako sestru zaráží? Kde je paní Jurásková, která využila každé příležitosti se mediáně zviditelnit při akci D-O? Kde je paní Jurásková, která v kritické době zasáhla neblahým způsobem do jednání MZ a lékařů? Kde je dnes, když jako zástupce nelékařů, do kterého se neoprávněně sama pasovala,  podepisovala s ministrem memorandum?

Kde je paní Jurásková se sliby zvyšování kompetencí, které dodnes nejsou zcela zřejmé? Jak to, že se nevyjadřuje k tomu, jaká je situace sester v sociálních službách? To, že se ptám já, je spíše řečnická otázka.

Ptát by se měly především sestry z Mostu a jiných zařízení, kde se plánuje tak drastické snížení lůžek. Proč v zájmu sester dnes nemluví, nepožaduje, nevyžaduje, jak je možné, že nejsou žádná mediální vyjádření na obranu sester a jejich pracovních míst?

Odpovědět si můžeme sami. I když byla zvolena předsedkyní profesní organizace, jako členka vládnoucí strany je poplatná jejím rozhodnutím, a z jejího dnešního postoje je více  než zřejmé, na které straně stojí.

Kolegyně, (a tím nemyslím jen sestry, ale všechny nelékařské profese) pokud chcete něco změnit , pokud se odmítáte smířit s tím, jak se s Vámi jedná, musíte začít od sebe.

Pokud chcete, aby se někdo zajímal o vás, musíte se i vy zajímat o to, kdo vám může pomoci. A věřte, že někdo, kdo vám může pomoci, existuje.

Monika Muroňová, www.tribune.cz

autorka je všeobecná sestra, VFN Praha

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…