Přeskočit na obsah

Šetřit se musí chytře

Blogy MT

Někdo musel lidem nalít čistého vína a on osobně, na rozdíl politiků, nemá co ztratit. Líp už prostě bylo a teď se bude šetřit. Někteří politici se snaží před volbami mlžit, neboť vědí, že šetření je nepopulární a nepřináší hlasy.

My si tu ale řekněme nyní již zřetelnou pravdu: na straně příjmové bude nutné, že některé daně se příští rok určitě zvýší, a na straně výdajové se bude škrtat. Když se nám sníží výplata, musíme si najít nový dodatečný příjem nebo se uskrovnit ve svých výdajích. Politici se teď mohou jen dohadovat o tom, která daň se konkrétně zvýší a kde ušetřit, nikoliv o tom, zda je to nutné. 

Ironií osudu je, že  šetřit se má právě v době, kdy se na základě mezinárodních srovnání (např. výdaje na zdravotnictví jako procento HDP) objevují náznaky toho, že české zdravotnictví je zřejmě mírně podfinancované.

Přesto výdaje na zdravotnictví zvýšit jde i v době krize a to hned na několika místech. Připomenu jen věčné téma proplácení poplatků kraji i za ty, kteří nejsou v sociální nouzi. Tím, že kraje hradí poplatky, tak ochuzují zdravotnictví např. o investice do krajských nemocnic či financování preventivních programů, které jsme z těchto peněz mohli všichni mít.

Jiným problémem je, že se nepodařilo do veřejného zdravotního pojištění zapojit migranty ze zemí mimo EU, kteří si tak platí komerční pojištění nebo zůstávají nepojištění. Mluvíme zde o desítkách tisících lidí, potenciálních pojištěnců. To však není jen finanční problém. 

Každá krize je svým způsobem požehnáním, neboť nám ukáže, kde jsme udělali chybu a jaké hodnoty jsou pro nás opravdu důležité. Důležité  je ovšem to správné poučení najít. Nejhorší co se může stát, je šetřit na nesprávném místě a provádět záplatování děr podle toho, kdo zrovna nejvíce křičí. Preferovány jsou zdravotnické služby, tam je to přece akutní a je to vidět, ale omezuje se „péče o zdraví“.

Tipnu si: na prvním místě škrtů se objeví prevence, podpora zdraví a podpora výzkumu a neziskovým organizacím. Připomeňme si, že každá ušetřená koruna ve zdravotnictví byla něčí očekávaný příjem, takže bude křik! Proto ohroženou nejsou křiklouni, kteří plýtvají, ale ti, co budou málo slyšet. Z tohoto hlediska je výhodné mít silnou vládu, nikoliv nový volební pat. 

V resortu zdravotnictví není žádný strategický útvar, ve kterém by se koncentrovaly stranicky nezávislé znalosti a mezinárodní zkušenosti o zdravotní politice, sociálním lékařství a ekonomice zdravotnictví. Všechny instituce či projekty, které by k tomuto účelu mohly sloužit, byly v minulosti s různými argumenty zrušeny (ÚSLOZ, IZPE, Kulatý stůl) či se ke zrušení dost blíží (ŠVZ IPVZ).

Počet a dostupnost informací výrazně o zdravotnictví klesla po auditu Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky, což vedlo ke značné redukci Ústavu. Úspěšně jsme ušetřili několik miliónů, abychom ztratili informace a znalosti o pohybu 250 miliard v českém zdravotnictví. Jsme prostě „dobří“ hospodáři. Ono se totiž i šetřit musí umět. 

doc. Martin Dlouhý, www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…

Utáhnout na vařené nudli

11. 11. 2022

Jakmile po něčem pátráte na internetu, vyhledavač nabídne odpovědi. Obvykle jich bývá víc a jsou v nějakém pořadí. Většina lidí je prohlíží v tom…

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí…