Přeskočit na obsah

Stavíme základy digitalizace, po roce 2020 čekám její rozmach

Hlavními tématy jsou jednoznačná identifikace pacientů, zdravotníků a poskytovatelů a spolu s ní umožnění efektivního sdílení informací o zdravotním stavu napříč zdravotnictvím. Klíčové projekty a legislativní práce pak směřují k řešení elektronické identity zdravotníků a pacientů, resortním autoritativním a referenčním registrům, integrovanému datovému rozhraní resortu, národnímu zdravotnickému informačnímu portálu nebo elektronizaci zdravotnické dokumentace.

Plošnými službami elektronického zdravotnictví jsou už dnes například eRecept s nastupujícím lékovým záznamem, souhrn o pacientovi (Patient Summary) na podporu přeshraniční péče a nově Národní zdravotnický informační portál. Vedle toho i aplikace Záchranka nebo jednotlivé portály zdravotních pojišťoven.

Inovativní digitální řešení napomáhají podpoře zdraví a kvality života občanů a umožňují účinnější způsoby organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb, avšak nevyužitý potenciál digitalizace je značný.

Proces digitalizace zdravotnictví bude mít zanedlouho oporu v zákoně o elektronizaci zdravotnictví, čímž bude vedle postupného technického dobudování infrastruktury elektronického zdravotnictví poprvé vytvořeno výchozí prostředí pro efektivní rozvoj pokročilých služeb elektronického zdravotnictví. Co to znamená? Zdravotní záznamy u poskytovatelů zdravotních služeb budou vznikat elektronicky a budou také uchovávány a sdíleny elektronicky prostřednictvím robustní IT infrastruktury s vysokou úrovní kybernetické bezpečnosti a s vysokým důrazem na ochranu soukromí občanů.

Pro období po roce 2020 bude charakteristický nástup nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, klinických aplikací umělé inteligence (AI), praktické aplikace modelů sdílených zdravotních záznamů. Rostoucí měrou se do péče o zdraví zapojí technologie mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicína. Digitalizace se stane hybnou silou při rozvoji konceptů integrované péče. Digitální nástroje ve zdravotnictví budou na základě vědeckých poznatků pomáhat občanům udržovat se v dobrém zdravotním stavu, čímž pomohou zajistit, že se nestanou pacienty. Každý občan, který se nerozhodne jinak, bude mít k dispozici sdílený osobní elektronický zdravotní záznam.

 

Ing Martin Zeman,

ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

 

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Efekt krále Midáse

3. 1. 2023

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. – 18 n. l.) ve sbírce Proměny, shrnující antickou mytologii, vypráví, jak dopadla prosba krále Midáse: