Přeskočit na obsah

Stavíme základy digitalizace, po roce 2020 čekám její rozmach

Hlavními tématy jsou jednoznačná identifikace pacientů, zdravotníků a poskytovatelů a spolu s ní umožnění efektivního sdílení informací o zdravotním stavu napříč zdravotnictvím. Klíčové projekty a legislativní práce pak směřují k řešení elektronické identity zdravotníků a pacientů, resortním autoritativním a referenčním registrům, integrovanému datovému rozhraní resortu, národnímu zdravotnickému informačnímu portálu nebo elektronizaci zdravotnické dokumentace.

Plošnými službami elektronického zdravotnictví jsou už dnes například eRecept s nastupujícím lékovým záznamem, souhrn o pacientovi (Patient Summary) na podporu přeshraniční péče a nově Národní zdravotnický informační portál. Vedle toho i aplikace Záchranka nebo jednotlivé portály zdravotních pojišťoven.

Inovativní digitální řešení napomáhají podpoře zdraví a kvality života občanů a umožňují účinnější způsoby organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb, avšak nevyužitý potenciál digitalizace je značný.

Proces digitalizace zdravotnictví bude mít zanedlouho oporu v zákoně o elektronizaci zdravotnictví, čímž bude vedle postupného technického dobudování infrastruktury elektronického zdravotnictví poprvé vytvořeno výchozí prostředí pro efektivní rozvoj pokročilých služeb elektronického zdravotnictví. Co to znamená? Zdravotní záznamy u poskytovatelů zdravotních služeb budou vznikat elektronicky a budou také uchovávány a sdíleny elektronicky prostřednictvím robustní IT infrastruktury s vysokou úrovní kybernetické bezpečnosti a s vysokým důrazem na ochranu soukromí občanů.

Pro období po roce 2020 bude charakteristický nástup nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, klinických aplikací umělé inteligence (AI), praktické aplikace modelů sdílených zdravotních záznamů. Rostoucí měrou se do péče o zdraví zapojí technologie mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicína. Digitalizace se stane hybnou silou při rozvoji konceptů integrované péče. Digitální nástroje ve zdravotnictví budou na základě vědeckých poznatků pomáhat občanům udržovat se v dobrém zdravotním stavu, čímž pomohou zajistit, že se nestanou pacienty. Každý občan, který se nerozhodne jinak, bude mít k dispozici sdílený osobní elektronický zdravotní záznam.

 

Ing Martin Zeman,

ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

 

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…