Přeskočit na obsah

Zavádíme srozumitelné a transparentní bonifikace

 


  • Bude VZP výdaje, které plánuje pro rok 2020 nad rámec vyhlášky, rozdělovat transparentně?

Ve zdravotně pojistném plánu jsou tyto náklady podchycené a je v něm vidět, že tyto výdaje jdou rovnoměrně napříč segmenty. Mechanismy jsou různé.

 

  • Budou tyto mechanismy vysloveně popsány ve zdravotně pojistném plánu?

Ve zdravotně pojistném plánu je popsána strategie úhrad pro daný segment. Například u primární péče je popsáno, že je placená kapitační platbou a výkonovou složkou. Dále že výkonová složka obsahuje bonifikační programy Akord a VZP plus s odměnami za očkování, péči o chronicky nemocné a tak dále. K tomu je uveden celkový náklad na segment a jak meziročně roste. Do této míry je to popsáno ve zdravotně pojistném plánu. Navíc jsem se zavázal, že všechny cílené bonifikační mechanismy budeme předkládat předem správní radě. Budeme ji také průběžně informovat, jaký je dopad bonifikačního mechanismu na náklady v rámci segmentu, aby to bylo pod veřejnou kontrolou.

 

  • Jaká kritéria budou bonifikace mít?

Mechanismy, které zavádíme, jsou jednoduché, srozumitelné a podle mě i transparentní. U bonifikace za časovou a místní dostupnost jsme si vypočítali, která nemocnice je pro nás kritická z hlediska zajištění časové a místní dostupnosti v případě jejího výpadku. Matematický model nám odhalil pět konkrétních nemocnic. Pro ně nabízíme jednoduché navýšení paušální úhrady. Dále jsme u nemocnic akutní péče řekli, že uhradíme péči i nad rámec risk‑koridoru uvedeného ve vyhlášce. Nebudeme limitovat ani centrovou péči, protože její organizace funguje dobře, a díky nástupu biosimilars a generik si můžeme dovolit tuto regulaci odstranit. Dále odstraňujeme plošné regulace na preskripci a budeme přistupovat k individuálním kontrolám.

V ambulancích měníme plošný regulační mechanismus, který dopadal na nové ambulance nebo na mladé lékaře, kteří přebírali ambulanci po seniorním kolegovi a chtěli ji rychleji rozvíjet. Zachováme sice známé PURO, ale zajistíme minimální hodnotu bodu nad jeho hranici. U domácí péče také nebudeme regulovat nadprodukci a nabízíme bonifikaci za časovou dostupnost. Pro každý segment máme připravenou cílovou bonifikaci, kterou chceme použít na to, abychom za navýšení úhrady dostali lepší službu.

Úhradové mechanismy budeme tak, jak budou přibývat, představovat správní radě. Kromě toho bude mít správní rada v rámci reportingu informaci, jak velký byl v daném období finanční dopad toho kterého mechanismu v konkrétním segmentu.

 

  • U nemocnic kromě podpory regionální dostupnosti podporujete urgentní příjmy a další jednotlivé projekty…

Plošná bonifikace pro všechny nemocnice přináší změnu v tom, že nebudeme regulovat množství vykázané péče. Která nemocnice chce růst, může. Chceme zajistit také 24hodinovou službu formou urgentních příjmů, jak bylo představeno. Chceme respektovat regionální specifika a dílčích řešení na individuální bázi je celá řada. Chtěli bychom podpořit jednodenní péči, domácí a paliativní péči. Domácí péče se nám zdá pro klienta komfortnější a zároveň levnější než léčebny dlouhodobě nemocných.

 

  • Je to tedy na každém řediteli nemocnice?

Loni jsme diskutovali se zástupci z jednotlivých krajů, nejen z nemocnic, ale i ambulantního sektoru z daného regionu, jaké problémy potřebují řešit. V některých krajích je situace jednodušší, jinde složitější. Výsledkem je, že z některých krajů přicházejí podněty, jaké změny by potřebovali podpořit. Například ve Zlínském kraji by chtěli centralizovat řízení nemocnic a přesouvat některé druhy péče. Chceme reflektovat rozumné požadavky, které přicházejí z regionů.

 

  • Jak si představujete podporu jednodenní péče?

Musíme najít takové řešení, aby jednodenní péče nahradila jednodušší operativu z nemocnice. Někdy přicházejí investoři s projektem nové kapacity jednodenní péče na zelené louce. Naší ambicí do budoucna ale je vytvořit takový prostor, aby se nemocnici vyplatilo vymyslet svůj model zajištění jednodenní péče. Podle mě by velká specializovaná nemocnice měla mít zájem vytlačovat jednodušší zákroky a domluvit se v regionu s nějakým partnerem, který by je poskytoval. To se zatím nedaří.

 

  • Jaký očekáváte vývoj v příštím roce v nákladech na léky?

Očekáváme růst. Do budoucna budeme muset řešit úhrady genové terapie. Vnímáme to jako zásadní věc. Proběhla jednání s potenciálními poskytovateli a dodavateli genových terapií. Je potřeba vyřešit, jakou formou tyto terapie v českém prostředí hradit, jestli balíčkovou cenou, nebo jestli získá taková terapie úhradu jako lék nebo jako výkon… Tyto základní debaty probíhají. Je to podobné jako před šesti sedmi lety s biologickou léčbou. Tehdy se mnozí obávali, že biologická léčba zhroutí systém veřejného zdravotního pojištění. Nestalo se tak. Tempo růstu nákladů na biologickou léčbu je dnes podobné jako u jiných segmentů, a přitom počet klientů, kteří ji dostávají, roste rychleji. Manažersky se problematika biologické léčby zvládla. U genové terapie to může být složitější, nepodceňujeme to, ale nebojíme se toho.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…