Přeskočit na obsah

Česká asociace sester svými aktivitami podporuje Světový den STOP dekubitům

Jeho cílem je především zviditelnit závažnost problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví. V letošním roce tento den vychází na čtvrtek 16. listopadu. Česká asociace sester (ČAS) výzvu EPUAP opakovaně podporuje a uveřejňuje materiály EPUAP na svých stránkách. Kromě toho se ČAS k mezinárodní výzvě připojuje i svými četnými aktivitami. V rámci odborných sekcí, kterých se problematika týká, jsou pořádány odborné akce na téma prevence a léčba dekubitů.

Česká asociace sester se v průběhu uplynulých dvou let zúčastnila mezinárodního projektu Moving and Handling, který byl financován v rámci Programu Erasmus+. Projekt předal českým sestrám a dalším zdravotníkům nejnovější poznatky v oblasti správné manipulace s pacienty, kteří mají poruchu mobility, a vyškolil je ve správném polohování pacientů. „S ohledem na muskuloskeletární zdraví zdravotnického personálu se v současnosti prosazuje myšlenka nezvedat žádná těžká břemena, a to včetně pacientů. K polohování pacientů se doporučuje používat klouzavé podložky, které jednak zmírní fyzickou zátěž zdravotníků a zároveň sníží tření pokožky pacienta o lůžko, což je závažný faktor při vzniku dekubitů,“ říká Veronika Di Cara, zástupkyně České asociace sester v Evropské federaci sester.

Česká asociace sester je partnerem a garantem portálu www.dekubity.eu. V letošním roce se ČAS zapojila i do elektronické ankety pořádané tímto portálem, jejímž cílem bylo ověřit stav výživy u pacientů s tendencí k dekubitům. Zástupci Prezidia a odborných sekcí ČAS se pravidelně účastní Kulatého stolu k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR, který již čtvrtým rokem organizuje Hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví ČR. Kulatý stůl probíhá 11. listopadu 2017 v rámci mezinárodního sympozia v Brně.

„Není nám lhostejná kvalita ošetřovatelské péče v oblasti prevence dekubitů. Apelujeme na všechny zdravotnické pracovníky v přímé ošetřovatelské péči i v managementu, kterých se problematika týká, aby se připojili ke Světovému dni STOP dekubitům. Podpořme společně myšlenku EPUAP a přispějme tak ke zlepšení kvality života našich pacientů“, dodává Nina Müllerová z prezídia České asociace sester.

Zdroj: ČAS

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

8. 11. 2021

Dne 6. listopadu 2021 proběhl v Praze XXX. sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK). Delegáti sjezdu se shodli na následujícím usnesení: