Přeskočit na obsah

IKEM jako první v České republice používá nejmenší srdeční pumpu na světě

Díky nové technologii bylo možné během pár minut provést rychlý katetrizační zákrok namísto složitého chirurgického výkonu. Lékaři tak prvnímu pacientovi zachránili život a měsíc po operaci se mu daří dobře.

Téměř před 15 lety začali lékaři v IKEM používat první mechanické srdeční podpory v ČR, před 3 lety implantovali jako první na světě pacientovi se selhávajícím srdcem podporu PHP HeartMate a nyní IKEM přichází s naprostou novinkou – srdeční podporou Impella CP – katetrizačně zaváděnou podporou oběhu v podobě miniaturní axiální pumpy, která čerpá krev z levé komory srdeční do aorty, přičemž její zavedení přes tepny v třísle je možné pouze v místním znecitlivění. Lékaři tak dokáží pacientovi nejen zachránit život, ale výkon provést tak, že je pro něj šetrnější a rekonvalescence trvá velmi krátkou dobu. „V Institutu klinické a experimentální medicíny již téměř 15 let úspěšně rozvíjíme program mechanických srdečních podpor. Díky našim výsledkům a zkušenostem zároveň přispíváme k naplňování inovativních trendů při vývoji nových generací mechanických srdečních podpor nejen v České republice, ale i ve světě. Stejně jako se vyvíjí kardiologie a kardiochirurgie, vyvíjejí se i technologie, které jsou čím dál výkonnější a méně invazivní. V uplynulém období jsme v Institutu implantovali téměř 300 dlouhodobých a 400 krátkodobých srdečních podpor. Především šlo o práci kardiochirurgů a anesteziologů. Zde se otevírá nová cesta, jak dále propojit kardiologii a kardiochirurgii pro jediný cíl – záchranu života pacienta,“ říká přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Impella CP je nejmenší srdeční pumpou na světě, která umožňuje udržet průtok oběhem až v rozsahu 4 litrů za minutu. Zároveň lékařům umožňuje provést místo náročné chirurgické operace výkon katetrizační, který je pro pacienta výrazně méně zatěžující, především proto, že pacient při něm není pod celkovou narkózou. „Největší výhodou těchto perkutánně zaváděných srdečních podpor je kombinace minimálně zatěžujícího operačního výkonu z hlediska pacienta, avšak s již dostatečným výkonem srdeční pumpy oproti dříve používaným technologiím,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D., zástupce přednostky Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Na rozdíl od dlouhodobých srdečních podpor, které chirurgové implantují při operaci s otevřeným hrudníkem jako přemostění postižené části srdce, u tohoto výkonu pumpu zavádějí tepnami přímo dovnitř srdce. „Tuto srdeční podporu katetrizačně umisťujeme do oblasti aortální chlopně. Mechanicky poháněná turbína generuje průtok z levé komory srdeční přes aortální chlopeň do systémového oběhu. Tím levé komoře odlehčí a zároveň i nahradí z velké části její funkci,“ dodává doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.,

Lékaři z pražského IKEM implantovali tuto nejmenší srdeční pumpu prvnímu pacientovi v ČR v polovině října tohoto roku. Nemocný byl nejprve indikován k chirurgickému výkonu, aortokoronárnímu bypassu, ale kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a dalším nepříznivým diagnózám pacienta, bylo nutné provést co nejméně rizikový výkon.

„Pacient má kromě problému se srdcem také diabetes s mnohočetnými komplikacemi, pro selhání ledvin pravidelně dochází na dialýzu, má povšechnou aterosklerózu v minulosti prodělal plicní resekci. V minulosti již absolvoval dvě koronární angioplastiky se zavedením stentu, měl dlouhodobě sníženou funkci levé srdeční komory a nově kritický nález na hlavním kmeni levé věnčité tepny. Pro neakceptovatelné riziko kardiochirurgického výkonu (bypassu) jsme se rozhodli pro méně rizikový postup, a to provedení komplexní angioplastiky s účinnou podporou oběhu systémem Impella CP. Zavedení oběhové podpory bylo bezproblémové a umožnilo bezpečné provedení angioplastiky se zavedením 2 stentů do kmene levé věnčité tepny. Tento rychlý a méně rizikový výkon tak nemocnému zachránil život,“ říká vedoucí Oddělení intervenční kardiologie IKEM a katetrizující lékař MUDr. Michael Želízko, CSc., a dodává: „Nejmenší srdeční podpora má dvě části. Pumpu, která je umístěna v srdci, a řídící jednotku, která se nachází mimo tělo pacienta, ale zároveň je s ním propojená kabelem. Celý tento systém funguje automaticky, takže ihned po zavedení do těla pacienta se sám nastaví a zadá parametry. Pro lékaře to má neskutečnou výhodu, protože neztrácí čas a může se okamžitě věnovat řešení aktuálního zdravotního stavu pacienta.“

Srdeční podpory Impella by v další fázi měly pomáhat nejvíce rizikovým nemocným s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku. „Institut klinické a experimentální studie se díky tomu zařadil mezi státy, jako je např. USA, Německo nebo Japonsko, kde se tato srdeční podpora již v praxi využívá. Těší mě, že se lékaři z Kardiocentra IKEM se nebojí zkoušet nové přístroje a metody a mohou tak nejednomu českému pacientovi zachránit život,“ říká ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Zdroj: IKEM

Sdílejte článek

Doporučené

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

8. 11. 2021

Dne 6. listopadu 2021 proběhl v Praze XXX. sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK). Delegáti sjezdu se shodli na následujícím usnesení: