Přeskočit na obsah

Jeden dárce orgánů až pro deset příjemců

Možnosti transplantační medicíny se v Česku neustále posouvají. Dárců orgánů je ale stále nedostatek. I proto každý rok zemře přes 60 pacientů, kteří se transplantace nedočkají. A na čekacích listinách jsou v posledních dvou letech rekordní počty nemocných.

Celkem 11541 pacientů aktuálně čeká na výměnu některého orgánu. Čekací listiny se v posledních letech plní čím dál víc. „Stejně tak roste i transplantační aktivita v IKEM. Například na novou ledvinu čeká v IKEM pacient 259 dní, na játra 40 dní a na srdce 166 dní,“ vysvětluje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

S rostoucími počty pacientů a následných transplantací, rostou i počty dárců orgánů. I tak jich ale není stále dost. Zatímco před dvaceti lety se jejich počty v IKEM pohybovaly mezi 70 až 100 za rok, v posledních pěti letech je jich o třetinu více. „Rok 2016 byl pro IKEM v odběrové aktivitě s 139 dárci výjimečný. Letošní rok se zařadí s 108 za uplynulých 10 měsíců k rokům průměrným, i tak ale je důležité poděkovat za každého jednoho z nich. Zároveň ale musím říci, že dárců orgánů je nedostatek oproti lidem čekajícím na záchranu života či jeho zkvalitnění,“ upozorňuje MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Ještě před dvaceti lety tvořili většinu dárců orgánů pacienti mezi 19-50 lety. Situace se i zde ale dramaticky změnila. Víc než polovina orgánů teď pochází od lidí, kterým je 51 a více let. Výjimkou nejsou případy, kdy se fungující orgán odebere i pacientům starším šedesáti let. Například v roce 2016 byly ledviny odebrány 18 dárcům nad 71 let a v 45 případech dárcům mezi 61 a 70 lety. „Je nutné říci, že ale i tyto orgány od starších pacientů velmi dobře fungují, zajišťují příjemcům mnoho let kvalitního života,“ upřesňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Jak nyní vypadá nejčastější dárce orgánů? S nadsázkou lze říci, že je to 55letý muž s krevní skupinou A, u kterého došlo k devastujícímu krvácení do mozku. Dárce totiž tvoří ze dvou třetin muži, věkový průměr je 55 let, téměř polovina z nich má krevní skupinu A, pak následuje krevní skupina 0 a B, nejméně je dárců s AB2. Dárců orgánů do 18 let je minimum, ročně se takové orgány odeberou v jednotkách případů. Nejčastěji se stane dárcem orgánů člověk, který má nezvratné poškození mozku. „Víc než polovina případů je spontánní zakrvácení do mozku; následují stavy, kdy je mozek nedostatečně zásoben okysličenou krví, typickým příkladem jsou cévní mozkové příhody; třetím případem jsou poranění mozku při různých nehodách. Před dvaceti lety přitom dominovala právě poranění mozku,“ popisuje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází IKEM.

Dárce orgánů indikují zejména lékaři z anesteziologickoresuscitačních oddělení. V průzkumu Institutu klinické a experimentální medicíny z let 2011–2017, kterého se zúčastnilo 218 lékařů intenzivistů dárcovských nemocnic regionu IKEM, vyplývá, že právě komunikace s rodinou při oznamování zařazení do dárcovského programu je pro lékaře velmi psychicky zatěžující. „Celkem 112 lékařů, tedy 51 % dotázaných, označilo informování rodiny a blízkých o dárcovství orgánů jako jednoznačně nejnáročnější aktivitu, dalších 82 lékařů ji pociťuje jako velmi zatěžující. Celkově tedy jako velmi náročnou tuto aktivitu označilo 89 % lékařů,“ vysvětluje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

I přesto, že je v České republice zakotven předpokládaný souhlas s darováním orgánů, lékaři dárcovských nemocnic se setkávají s odmítnutím rodiny s darováním orgánů jejich blízkého. V roce 2016 se takto vyjádřilo celkem 10 rodin.

Zeď života
Institut klinické a experimentální medicíny odhalil pietní místo věnované všem dárcům orgánů, které dosud v České republice nebylo. Jedná se o dvě velkoformátové skleněné desky, na kterých jsou vepsána jména 2652 dárců orgánů z let 1986–2016. Tzv. „Zeď života“ slouží k vyjádření úcty, vzpomínky a poděkování nejen pro rodiny a blízké dárcům, ale i příjemcům, jejich rodinám a zdravotníkům. Pietní místo o velikosti 3 x 2,4 metru je vyrobeno speciální metodou zatavení fólií mezi dvě velkoformátová bezpečnostní skla, která dohromady mají tloušťku téměř 2 cm a celé pietní místo váží přes 200 kg.

Multimediální web www.darci.ikem.cz

V rámci letošní mikrokampaně věnované podpoře dárcovského programu spouští IKEM také nový multimediální web s informacemi pro rodiny dárců orgánů. Web obsahuje informace o dárcovství, indikacích k odběru, logistiky nebo i nárocích pro pozůstalé. Stránky jsou doplněné videy, fotkami i kontakty.

Počty dárců orgánů v IKEM (1990 – 2016)

Počty pacientů a zemřelých na čekací listině – data k 1. 11. 2017>/strong>

Transplantační aktivita IKEM 1. 1.-1. 11. 2017

Zdroj: IKEM

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…