Přeskočit na obsah

Jste připraveni na povinnou elektronickou preskripci?

Celý projekt je zákonem svěřen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Přestože je nyní zapojení do e-preskripce dobrovolné, její využití rychle narůstá. Nové řešení poskytuje mnohem širší možnosti jak pro pacienty, tak pro lékaře a lékárníky. Nový systém bude v mnoha ohledech inovativní a uživatelsky přívětivější. Zároveň bude splňovat veškeré nároky na dostupnost a bezpečnost, zabezpečení systému i dat je totiž nastaveno dle zákona o kybernetické bezpečnosti a dle požadavků na významné informační systémy veřejné správy.

Pacient už nebude potřebovat k výdeji léků žádný papírový doklad, byť si i nadále bude moci od lékaře vyžádat papírovou průvodku eReceptu. Plně mu však postačí průvodka eReceptu zaslaná e-mailem nebo identifikátor, který získá prostřednictvím SMS.

Pro lékaře se toho po provozní stránce příliš nezmění. eRecepty budou moci vystavovat třemi způsoby: buďto přímo ze svého ambulantního či nemocničního systému (tedy jako doposud), nebo prostřednictvím webové či mobilní aplikace. Druhé dvě možnosti mohou využít tehdy, potřebují-li vystavit eRecept na cestách či při návštěvách u svých pacientů.

Drtivá většina lékařů již v tuto chvíli používá nějaký lékařský software, ať už elektronickou preskripci využívá, nebo ne. Tyto softwary zároveň zpravidla umožňují i vystavování eReceptů, pokud je daný lékař a zdravotnické zařízení připojeno k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚER). U většiny lékařů je tedy potřeba pouze získat jakousi nadstavbu, která v rámci stávajícího software umožní vystavovat i eRecepty. Pro ty lékaře, kteří si nemohou nebo nechtějí pořizovat či využívat lékařský software, SÚKL poskytne zcela bezplatné webové a mobilní rozhraní. Dále musí mít lékař kvalifikovaný osobní certifikát, kterým vystavené eRecepty elektronicky podepisuje, a přístupové údaje, které obdrží od SÚKL.

Lékárníci budou mít absolutní jistotu, že je recept pravý. Nový eRecept totiž de facto vylučuje možnost padělání. Vydávání léků se také výrazně zefektivní. Nebude již třeba z papírového receptu složitě identifikovat, co je na něm napsáno, je-li vypsán ručně, ale postačí načíst identifikátor (čárový či později QR kód). To zjednoduší zejména vydávání léků u receptů s opakovaným výdejem, které pacienti často schraňují řadu týdnů, čemuž pak odpovídá i kvalita receptu ve smyslu jeho čitelnosti.

V současné době bude eRecept propojen s pěti různými systémy státní správy. Jedním z nich je Informační systém základních registrů, prostřednictvím kterého bude systém eRecept ztotožňovat pacienta, aby bylo zajištěno jednoznačné přiřazení eReceptu ke konkrétní osobě. Veškerá komunikace se základními registry zajišťuje maximální bezpečnost dat o dané osobě a prakticky nulovou možnost slučování či zneužití těchto dat. Využití ztotožnění pacienta v rámci fungování CÚER naopak vyloučí možnost zneužití jeho osobních dat, neboť je zaručeno, že ve výpisu vystavených receptů konkrétního člověka bude mít každý pouze a jedině „své“ eRecepty.

Každý lékař prozatím uvidí jen ty eRecepty, které sám vystavil, pokud mu pacient neudělí souhlas k nahlížení i na ty ostatní. Do roku 2020 by měly být připraveny legislativní změny, aby měli zejména lékaři přístup ke kompletním lékovým záznamům svých pacientů.

Jednoznačné přiřazení eReceptu ke konkrétní fyzické osobě a dostupnost lékového záznamu pro lékaře bude do budoucna klíčové i pro zamezení duplicit. Další výhodou bude také možnost zamezit tzv. lékovým interakcím. Tyto pokročilé funkce však zatím není možné zpřístupnit, protože narážejí na chybějící legislativu.

 

Zdroj: www.epreskripce.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…