Přeskočit na obsah

Magnetická rezonance nového typu

Nizozemská společnost Philips uvádí na trh magnetickou rezonanci Ingenia Ambition X 1,5 T. Nejvýznamnější inovaci představuje technologie BlueSeal, díky níž je plně utěsněn magnet, což snižuje množství kapalného hélia potřebného k jeho chlazení na úplné minimum, a to na méně než půl procenta stávající normy. Přístroj je zcela nezávislý na dodávkách hélia. Plně utěsněný systém navíc nevyžaduje ventilační potrubí a je o 900 kg lehčí než jeho předchůdce, což výrazně snižuje nároky na umístění a náklady na stavební úpravy, které s sebou nese instalace konvenčních magnetů.

Ingenia Ambition X poskytuje špičkovou zobrazovací schopnost a současně podstatně zlepšuje celkovou efektivitu a ekonomiku provozu. Kombinace magnetu s technologií BlueSeal s dalšími inovacemi (například Compressed SENSE a VitalEye) mohou omezit prostoje, umožnit práci jediného operátora a urychlit časy vyšetření až o 50 %.

První komerční instalace přístroje Ingenia Ambition X byla nedávno dokončena v nemocnici Spital Uster. Toto zařízení je významným poskytovatelem primární zdravotní péče v kantonu Curych ve Švýcarsku.

V ČR bude přístroj Ingenia Ambition X představen odborné veřejnosti na XLI. Českém radiologickém kongresu, který se koná letos v říjnu v Olomouci. MT přinese podrobnější informace po ukončení kongresu.

Přístroj Ingenia Ambition X má značku CE a povolení 510 (k) Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (US Food and Drug Administration, USA).

Zdroj: MT

Doporučené

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

8. 11. 2021

Dne 6. listopadu 2021 proběhl v Praze XXX. sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK). Delegáti sjezdu se shodli na následujícím usnesení: