Přeskočit na obsah

Platba kartou u lékaře: komplexně a jednoduše

Díky její plné integraci se stávajícím softwarem lékaře přináší řadu dalších unikátních výhod, jež u běžného platebního terminálu nejsou k dispozici. Fungování nové služby, průběh jejího testování i následné plány přibližuje její produktový manažer Václav Čermák.

  • V listopadu tohoto roku jste uvedli nový produkt CGM TERMINÁL. O jakou službu se jedná a jaké unikátní benefity lékařům přináší?

Jedná se o komplexní řešení, které je od samého začátku koncipováno pro prostředí lékaře a jeho ambulantní praxi. Zavádí možnost platby kartou i v ordinacích lékařů tak, jak to již běžně známe z jiných prostředí, kde je tento způsob úhrady zcela běžný. Elegantní a známou formou řeší například návštěvu lékaře kvůli vystavení lékařského potvrzení pro řidičské oprávnění, kdy pacient nemá k dispozici dostatečnou hotovost, ale pouze platební kartu. S tímto nebo obdobným případem se pravděpodobně setkala již většina z nás. Řešení je navíc plně integrováno i s elektronickou evidencí tržeb (EET), která se ambulantních lékařů dle aktuálně platné legislativy také týká. Zároveň lékaři přináší možnost platební terminál využít i pro tisk průvodky k elektronickému receptu. Tím je velmi elegantně řešena např. úspora papírů. Navíc díky plné integraci s ambulantním systémem je používání velmi snadné, a především nijak nenabourává standardní procesy a operace, na které je lékař ve svém systému zvyklý.

  • Jejímu uvedení předcházelo pilotní testování mezi lékaři. Jak probíhalo a jaké závěry přineslo?

Vzhledem k závažnosti a také složitosti procesů při realizaci platby platební kartou, které se z větší části odehrávají na pozadí, a jsou tedy pro běžného uživatele nebo obsluhu skryty, bylo potřeba testování rozdělit do několika hlavních částí či oblastí. Za jeho hlavní pilíře se dá označit funkcionalita samotného terminálu, dále pak s tím spojené funkce přímo v ambulantním systému a celé to doplňují komunikační vrstvy jednak mezi programem a platebním terminálem, ale také mezi platebním terminálem a platebním centrem, respektive bankou. Samotné testování pak probíhalo v každém ambulantním systému zvlášť. Díky tomu jsme mohli nejdůležitější části ověřit hned několikrát, a navíc zcela nezávisle na sobě. Závěry, které testování přineslo, mají podobu zajímavých podnětů, které budeme do řešení dále zapracovávat. Pilotní testování jednoznačně potvrdilo, že řešení jako celek je funkční, jednoduché a lékař, který od pacienta přijme úhradu platební kartou, dostane peníze na svůj bankovní účet.

  • V příštím roce čeká na lékaře řada další povinné agendy, jako je například EET. Pracuje CGM TERMINÁL i s tímto aspektem a jaké jsou záměry s tímto produktem do budoucna?

Řešení této služby je od samého prvopočátku plánováno tak, aby lékaři nebo personálu odstranilo, nebo alespoň ulehčilo některou administrativní agendu. Neustále se opakující přepočítávání bankovek v pokladně lze nahradit jednoduchým elektronizovaným potvrzením realizovaných transakcí platební kartou. Navíc ambulantní systém může kontrolu výpisu a transakcí provést aktivně sám a upozornit pouze v případě kolize. Terminál může ve spolupráci s ambulantním systémem zajistit tiskový výstup účtenky včetně všech náležitostí spadajících do elektronické evidence tržeb. Chce‑li lékař tisknout průvodku elektronického receptu na formát papíru A4, není snazší ani levnější způsob než tuto průvodku vytisknout na platebním terminálu, který tuto funkci také podporuje. Do budoucna plánujeme CGM TERMINÁL dále postupně rozšiřovat, aktuálně máme i z pilotního provozu zajímavé podněty, ale obecně si myslím, že se máme v příštím roce společně všichni na co těšit.

Zdroj: MT

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…