Přeskočit na obsah

Preventivní akce Evropský týden testování na HIV a žloutenky také v Praze: 20. – 24. listopadu 2017

V uváděné době budou mít lidé možnost se nechat zdarma otestovat na HIV infekci způsobující onemocnění AIDS a dále na žloutenku typu B a C. Budou tak moci předejít eventuálnímu pozdnímu odhalení infekce.

Na území hlavního města Prahy bude dána zájemcům možnost se nechat zdarma otestovat hned na osmi místech a to ve dnech 20. – 24. listopadu. HSHMP tuto aktivitu velmi vítá, a proto se k této aktivitě připojuje a zároveň vyzývá obyvatele Prahy, kteří mají jakékoli pochybnosti, k aktivní účasti na této důležité preventivní akci. Zastřešující organizací kampaně na území Česka je Státní zdravotní ústav v Praze.

Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím.

Akce je určena široké veřejnosti. Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog.

HIV statistika v Praze

K 30. 9. 2017 bylo na území hlavního města Prahy evidováno 1 509 HIV pozitivních lidí (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2017), přičemž jen letos v září prokázaly HIV testy přítomnost viru u dalších 8 lidí. Od ledna do konce září letošního roku bylo v Praze nově diagnostikováno celkem 91 HIV pozitivních případů. U 149 lidí se k 30. 9. 2017 projevovaly klinické příznaky samotného onemocnění AIDS (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2017).

V oblasti prevence přenosu viru HIV doporučuje HSHMP dodržovat osvědčená pravidla: věrnost v partnerských vztazích, při náhodném sexuálním kontaktu vždy správně a důsledně používat prezervativ, uživatelé drog by měli používat výhradně sterilní vybavení při injekčním užívání.

Statistika hepatitid v Praze

Z kumulativních statistik za období 1. 1. - 10. 11. 2017 plyne, že na území hlavního města Prahy bylo hlášeno 39 onemocnění žloutenkou A, 54 onemocnění žloutenkou B, celkem 41 onemocnění bylo hlášeno u žloutenky E a nejvyšší počet onemocnění byl hlášen u žloutenky typu C, kdy počet nemocných činil celkem 96 osob.

Včasný záchyt hepatitid vede k rychlému zahájení účinné léčby a dává velkou šanci na úplné vyléčení. HSHMP dlouhodobě a kontinuálně doporučuje zájemcům zvážit možnost očkování proti virové hepatitidě A a B.

V rámci prevence tohoto onemocnění HSHMP upozorňuje na nutnost pečlivě dodržovat pravidla osobní hygieny, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček.

Bližší podrobnosti k akci Evropský testovací týden HIV a žloutenky jsou zveřejněny na internetových stránkách Národního programu HIV/AIDS v Česku www.prevencehiv.cz/akce/evropsky-testovacityden, který zastřešuje Státní zdravotní ústav v Praze.

Seznam testovacích míst v Praze:

 • Název organizace: Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Red Ribbon z. s.
  Datum a čas testování: 20. 11. – 24. 11. 2017 od 9:00 do 19:00
  Místo/adresa: Státní zdravotní ústav, budova č. 3, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
  Anonymní testování na HIV, HBV, HCV a testování na syfilis ze žilní krve pro širokou veřejnost, muži mající sex s muži, injekční uživatelé drog, sexuální pracovníci
 • Název organizace: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
  Datum a čas testování: 20. 11. – 24. 11. 2017 vždy od 7:30 do 11:30
  Místo/adresa: Dittrichova 17, 120 00 Praha 2 (budova Krajské hygienické stanice
  Anonymní testování na HIV, HCV, HBV ze žilní krve pro širokou veřejnost, injekční uživatele drog, muže mající sex s muži a sexuální pracovnice. Testování na syfilis.
 • Název organizace: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
  Datum a čas testování: 20. 11. – 24. 11. 2017 vždy od 7:00 do 8:30
  Místo/adresa: Sokolovská 60, 180 00 Praha 8
  Anonymní testování na HIV, HCV, HBV ze žilní krve pro širokou veřejnost, injekční uživatele drog, muže mající sex s muži a sexuální pracovnice.
 • Název organizace: Všeobecná fakultní nemocnice, Sexuologický ústav
  Datum a čas testování: 23. 11. 2017 od 8:00 do 11:00
  Místo/adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
  Anonymní testování na HIV ze žilní krve pro širokou veřejnost a muže mající sex s muži; testování na HBV z žilní krve pro muže mající sex s muži, injekční uživatele drog a sexuální pracovnice; testování na HCV z žilní krve pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Testování HBV a HCV pouze s kartičkou pojišťovny (není anonymní)
 • Název organizace: Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
  Datum a čas testování: 20. 11. a 22. 11. 2017 od 9:00 do 19:00
  Místo/adresa: Dům světla, Malého 282/3, 180 00 Praha 8 – Karlín
  Anonymní testování na HIV ze žilní krve pro širokou veřejnost, muže mající sex s muži, injekční uživatele drog a sexuální pracovnice. Testování na syfilis z kapilární krve.
 • Název organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
  Datum a čas testování: 20. 11. 2017 od 11:00 do 16:00, 21. 11. 2017 od 13:00 do 18:00
  Místo/adresa: Poradenské centrum Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 (vchod z Opletalovy ul.)
  Anonymní testování na HIV a HCV z kapilární krve pro širokou veřejnost.
 • Název organizace: Progressive, o.p.s
  Datum a čas testování: 20. 11. a 21. 11. 2017 od 13:00 do 17:00
  Místo/adresa: Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5, Mahenova 4, 150 00 Praha 5
  Anonymní testování na HIV z kapilární krve a testování na HCV z kapilární krve pro širokou veřejnost a injekční uživatele drog; seznámení s poskytovanými službami.
 • Název organizace: SANANIM, z.ú. (Terénní programy – TP, Kontaktní centrum – KC)
  Datum a čas testování: TP: 20. 11. a 23. 11. 2017 od 14:00 do 18:00, KC: 20. 11. – 24. 11. 2017 od 9:00 do 17:00
  Místo/adresa: TP - Sanitka Vrchlického sady (u Hlavního nádraží), KC - Kontaktní centrum, Na Skalce 15, 150 00 Praha 5
  Anonymní testování na HIV a testování na HCV z kapilární krve pro injekční uživatele drog s doporučením následné péče.

 

Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…