Přeskočit na obsah

Šance pro pacienty se závažnými nádorovými onemocněními: v ÚVN bude neuroradiochirurgický přístroj

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví bylo v těchto dnech stanovisko přístrojové komise oficiálně zveřejněno.

Vydáním souhlasného stanoviska přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR s pořízením neuroradiochirurgického přístroje do ÚVN byla prolomena bariéra stojící v cestě k uskutečnění jednoho z nejvýznamnějších dlouhodobých strategických záměrů rozvoje ÚVN. Cesta k cíli vedla přes nesčetná jednání, stála nás mnoho úsilí. Je třeba ocenit přístup komise, která při rozhodování zohlednila především potřeby a prospěch pacientů. V současnosti je v České republice jediný přístroj tohoto druhu. Logistika naplánování a provádění léčby našich pacientů byla dosud velmi náročná a přesun k léčbě mnohdy stovky kilometrů byl pro pacienty zatěžující, v řadě případů bohužel dokonce nemožný. Získání stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení do ÚVN bude znamenat velmi zásadní posun - pacient bude mít deklarovanou dostupnou komplexní péči v rámci jednoho centra,“ zdůrazňuje ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN představuje jedno z nejvýznamnějších pracovišť svého oboru v České republice jak počtem, tak kvalitou výkonů. Klinika disponuje týmy pro jednotlivé subspecializace: neuroonkologii, cerebrovaskulární neurochirurgii, funkční a částečně dětskou neurochirurgii, spinální neurochirurgii a neurotraumatologii. Její specialisté jsou mezinárodně uznáváni. Úspěšnost kliniky, která ročně uskuteční na 3000 vysoce specializovaných výkonů, je dána výsledky a především zájmem a důvěrou, s níž pacienti na Kliniku neurochirurgie a neuroonkologie 1. LF UK a ÚVN přicházejí. Neuroradiochirurgický přístroj by měl být vedle moderních metod klasického ozařování schopen i radiochirurgických výkonů s rozsahem na celé tělo. Výhodou takového řešení je kombinace obou modalit, která plně pokryje potřeby neuroonkologie (kromě některých velmi specifických diagnóz) a cévní radiochirurgie.

Svým propojením s Neuroonkologickým centrem 1. LF UK má Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN rovněž zcela zásadní význam pro akademickou medicínu - vzdělávání mediků, lékařů, i pro vědeckou práci.

Je skvělé, že se po několika letech podařilo nalézt podporu pro projekt Ministerstva obrany ČR, ÚVN a 1. LF UK, který umožní neuroonkologickým pacientům spolehlivě dosáhnout na léčbu, která odpovídá ve světě uznávaným standardům a prokazatelně zlepšuje jejich stav, pokud je aplikována včas,“ zmiňuje děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo.

Nyní zahájí ÚVN procesy nezbytné k pořízení přístroje. Mimo jiné budou vybudovány prostory pro provozování přístroje. Bude se jednat o samostatný pavilon propojený s pavilonem CH. Souběžně s průběhem výstavby bude uskutečňována veřejná zakázka na pořízení schváleného neuroradiochirurgického přístroje. „V ideálním případě, pokud budou veškeré projekční, schvalovací a stavební práce a výběrová řízení plynule navazovat, by mohl přístroj začít sloužit pacientům od roku 2020,“ uvádí náměstkyně ředitele ÚVN pro obchod a realizaci investic Radka Kejmarová.

Předpokládaná cena přístroje, schválená přístrojovou komisí, je 160 milionů korun. Konečná cena přístroje bude záviset na výsledku výběrového řízení.

Zdroj: ÚVN

Sdílejte článek

Doporučené

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

8. 11. 2021

Dne 6. listopadu 2021 proběhl v Praze XXX. sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK). Delegáti sjezdu se shodli na následujícím usnesení: