Přeskočit na obsah

SOTIO zahajuje další klinickou studii fáze II určenou pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků

Na základě pozitivních signálů z probíhajících klinických studií, SOTIO vedle zahájení této studie rovněž rozšiřuje již probíhající studii SOV01.  

Nově zahájená klinická studie SOV06 (Eudra CT: 2017-002196-26) je otevřená, multicentrická klinická studie fáze II, hodnotící přípravek DCVAC/OvCa v kombinaci se standardní chemoterapií u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků po prvním relapsu.

Do studie SOV06 bude zařazeno 30 pacientek v sedmi onkogynekologických centrech v České republice. Studie probíhá ve spolupráci s kolaborativní skupinou CEEGOG (Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group), která sdružuje centra, pečující o pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory, v 8 zemích regionu střední a východní Evropy.

První pacientka byla do klinické studie zařazena ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na pracovišti prof. MUDr. Davida Cibuly, CSc., který se ke studii vyjádřil slovy „Pro CEEGOG se jedná o výjimečnou studii z několika důvodů. Účinná látka byla vyvinuta v České republice, zde je rovněž sídlo sponzora, biotechnologické firmy SOTIO, mechanismus účinku je inovativní a signály z dosavadních studií velmi slibné v léčbě nádorového onemocnění, jehož léčba má stále nejhorší výsledky v našem oboru gynekologické onkologie.“

SOTIO zároveň rozšiřuje již probíhající studii SOV01 (Eudra CT: 2013-001322-26) s cílem zařadit dalších 30 pacientek. SOV01 je randomizovaná, otevřená, trojramenná multicentrická klinická studie fáze II, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa k první linii standardní chemoterapie (karboplatina + paclitaxel) u žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníků, po radikální operaci. Studie byla zahájena v listopadu 2013 a nábor byl ukončen v březnu 2016. V první etapě SOV01 bylo zařazeno 99 pacientek na spolupracujících léčebných centrech v České republice, Polsku a Německu.

Zdroj: Sotio

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…