Přeskočit na obsah

Středočeští hygienici provedli od začátku roku již 159 kontrol předmětů běžného užívání

Za zjištěné nedostatky hygienici v tomto období udělili sankce v celkové výši 7 000 Kč.

„Odhalování potenciálně nebezpečných či škodlivých výrobků patří k důležitým předmětům naší činnosti. V loňském roce jsme provedli 280 kontrol a udělili 10 sankcí v celkové hodnotě 48 500 Kč. Letos v kontrolách pokračujeme a nedostatky zaznamenáváme nejčastěji v souvislosti s kosmetikou, kdy v tržní síti nacházíme například výrobky s prošlým datem trvanlivosti,“ uvádí ředitelka KHS Jarmila Rážová.

Středočeští hygienici kontrolují také zboží na trzích. Konkrétně na keramických trzích v Kostelci nad Černými Lesy a v Berouně vykonali 17 kontrol. Zaměřili se při nich na plnění povinností distributorů týkající se značení předmětů a náležitostí písemného prohlášení. V oblasti značení předmětů nebylo odhaleno žádné pochybení, vyhovujících prohlášení předložili prodávající 6. V jednom případě byly předměty (9 ks) staženy z prodeje u prodejce zahradní keramiky z důvodu absence jakékoli dokumentace. Některá předložená prohlášení postrádala například informace o identifikaci předmětů, aktualizaci údajů, nebo doložení zdravotní nezávadnosti. Kontrolované osoby ale své povinnosti poté splnily v náhradních termínech.

Středočeští hygienici přijali také 12 podnětů od spotřebitelů – 7 na kosmetické přípravky (z toho 1 oprávněný), 2 na pach plastových předmětů určených pro styk s potravinami (což se ovšem neprokázalo) a 3 podněty týkající se výrobků pro děti do tří let, které byly oprávněné pouze částečně.

Zdroj: KHS Středočeského kraje

Sdílejte článek

Doporučené

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

8. 11. 2021

Dne 6. listopadu 2021 proběhl v Praze XXX. sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK). Delegáti sjezdu se shodli na následujícím usnesení: