Přeskočit na obsah

Středočeští hygienici zkontrolovali letos již 1 756 stravovacích zařízení

Kontroly probíhaly zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování, kavárnách a také ve stáncích s občerstvením. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 478 finančních sankcí v celkové výši 1 648 500 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 31 napomenutí.

„Důležitou součástí zdravotního dozoru je také odběr vzorků pitné vody, pokrmů a také surovin k jejich výrobě, k laboratorním analýzám. Ty ověřují zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost. Dosud jsme takto odebrali 335 vzorků, z nichž 89 bylo nevyhovujících,“ doplňuje ředitelka KHS Jarmila Rážová.

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, a to v 35 %, dále v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 33 % a v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 28 %. Ve zvláště rizikových případech (celkem 182) byla nařízena nápravná opatření spočívající například v nařízení sanitace provozovny (63), nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu hmyzu nebo hlodavců (8), pozastavení výkonu činnosti (34) nebo vyřazení potravin ze stravovací služby (44). K okamžitému uzavření provozovny byli hygienici nuceni přistoupit v 8 případech.

Od července do září probíhala také celostátní preventivní akce „HAD“ (Hazard, alkohol a děti), která byla zaměřena na dodržování tzv. protikuřáckého zákona. Akce se účastnili i středočeští hygienici a za toto období provedli celkem 85 kontrol. Při nich zjistili 88 případů porušení zákona, zejména v oblasti řádného označení provozovny cedulí Kouření zakázáno, označení zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let a zaznamenáno bylo také porušení zákazu kouření ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb. Celkem bylo v rámci této akce vydáno 19 příkazů k uložení pokuty.

Zdroj: KHS Středočeského kraje

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…