Přeskočit na obsah

VZP nebude regulovat lékaře za předepsané léky. Už pátý rok

Při vyúčtování roku 2017, které provádí vždy v první polovině roku následujícího, nebude nijak regulovat úhradu za léky, které lékaři předepsali pacientům. Pro jednotlivé ordinace to v průměru znamená přínos desítek tisíc korun.

U některých zdravotníků stále přežívá obava, že kdyby nemocným naordinovali větší množství nákladných léků, pojišťovna by jim to při vyúčtování strhla z plateb. Ve skutečnosti ale VZP regulaci za předepsané léky neuplatňuje už pět let.

Za léky na předpis pro své klienty vydává VZP ročně více než 20 miliard korun. Pro letošní rok počítá zdravotně pojistný plán s částkou dokonce 21,3 miliardy Kč.

Kromě nulových regulací za léky bude VZP nadále vstřícná i vůči lékařům, kteří překročí limity stanovené úhradovou vyhláškou na takzvanou vyžádanou péči či zvláště účtovaný materiál. Pokud totiž lékař nepřekročí hranici danou ministerstvem zdravotnictví o více než 200 tisíc korun, nebude rovněž nijak regulován.

Avšak ani v případě, že lékař překročí limit o více než 200 tisíc korun, neznamená to automaticky, že vůči němu VZP uplatní regulace. V takovém případě bude o odborné oprávněnosti pro překročení limitu rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Na základě toho bude určeno, zda pojišťovna přistoupí k regulacím, nebo je naopak promine. I tato praxe funguje ve VZP již několik let.

Vstřícným přístupem k regulacím chce pojišťovna podpořit své smluvní partnery – lékaře, kteří poskytují kvalitní služby jejím klientům. Krok by ovšem měl být přínosný i pro pacienty – ti už by se díky tomu neměli v ordinacích setkat s argumentem, že jim lékař nemůže předepsat určitý lék, protože by ho po něm pojišťovna chtěla zaplatit.

Zdroj: VZP

Sdílejte článek

Doporučené

Praktičtí lékaři „jedou na hraně“

30. 11. 2021

Fungují na plné obrátky a začínají se přehřívat. I tak by šlo popsat současný stav v ordinacích praktických lékařů v České republice. Nová vlna…