Přeskočit na obsah

Antagonisté vitaminu K a morfologické změny mozku u starších osob

Šestičlenný tým odborníků (v čele Antoine Brangier) z univerzit a výzkumných ústavů ve Francii (Angers, Saint‑Etienne, Lyon) a Kanadě (Montreal, QC, a London, ON) našel morfologické změny mozku u starších osob užívajících antagonisty vitaminu K (VKA). Jejich morfometrickou studii založenou na voxelu s (ne)expozicí VKA publikoval jako originální výzkumný článek odborný časopis Dementia and Geriatric Cognitive Disorders ve svém prvním letošním dvojčísle vydaném v květnu.

Antagonisté vitaminu K jsou často používáni pro jejich roli v hemostáze, kde zasahují do cyklu vitaminu K. Protože vitamin K má též účast ve fyziologii mozku, autoři této voxelové morfometrické studie si dali za cíl určit, zda trvání expozice VKA koreluje s ložiskovým zmenšením objemu mozku u starších dospělých osob.

Čtěte také

V této (ne)exponované studii (poměr 2 : 1) 18 účastníků vystavených VKA (průměrný věk 75 let, více než 33 procent žen, průměrná doba expozice cca dva dny) a 36 srovnatelných účastníků neužívajících VKA (průměrný věk 75 let, ženy nad 33 procent) podstoupilo vyšetření mozku zobrazením magnetickou rezonancí (MR). Objemy šedé a bílé hmoty mozkové byly automaticky segmentovány využitím statistického parametrického mapování. Věk, pohlaví, úroveň vzdělání, anamnéza fibrilace síní, typ MR a celkový intrakraniální objem byly zahrnuty jako proměnné veličiny.

Trvání expozice VKA korelovalo inverzně napříč celým mozkem se dvěma nálezy v šedé hmotě (pravé čelní dolní operculum a pravý precuneus) a jedním nálezem v bílé hmotě (levý střední čelní závit).

Závěr: autoři našli ložiskové atrofie u starších dospělých jedinců vystavených VKA. Tyto nálezy poskytují nové náhledy vysvětlující účinky VKA na stav mozku a jeho funkci u starších dospělých osob.

Zdroj: Brangier A, Celle S, Roche F et al. Use of vitamin K antagonists and brain morphological changes in older adults: An exposed/unexposed voxel‑based morphometric study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;45(1–2):18–26

Další novinky z medicíny i farmacie z odborného tisku a kongresů najdete v rubrice Z medicíny

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené