Přeskočit na obsah

Chytré telefony zlepšují adherenci k léčbě

Jak ukázala nová studie, pacienti s onemocněním srdce využívající aplikace k připomenutí v chytrém telefonu užívají své léky podstatně lépe než ti, kteří od lékaře obdrželi pouze psané instrukce. Tato data byla prezentována na 45. argentinském kardiologickém kongresu (SAC), který probíhal od 17. do 19. října v Buenos Aires za účasti ESC (Evropské kardiologické společnosti), která významně participovala na vědeckém programu.

„Očekávali jsme, že užívání těchto aplikací zvýší adherenci k léčbě o 30 procent. Jejich dopad byl ale ještě větší,“ říká jeden z autorů studie dr. Cristian M. Garmendia z Kardiovaskulárního institutu v Buenos Aires s tím, že pacienti nejen pravidelněji léky užívali, ale měli i lepší povědomí o tom, proč jim byly předepsány. Zároveň aplikace umožnila jejich lékaři snadnou kontrolu compliance s léčbou.

Po srdeční příhodě je pacientům předepisována léčba k prevenci před dalším možným srdečním onemocněním, nicméně jeden ze čtyř nemocných ukončí užívání minimálně jednoho léku již v prvních 30 dnech od ukončení hospitalizace. To vede k nedostatečné kontrole symptomů a rostoucí pravděpodobnosti rehospitalizace a předčasné smrti. Ke zlepšení adherence však v současné době zatím neexistuje žádné jednoduché a nákladově efektivní řešení.

Uvedená studie sledovala 90 pacientů, kteří byli randomizováni v době hospitalizace do dvou skupin: s písemně předanými informacemi o léčbě (standardní péče) a k využívání aplikace v chytrém telefonu. Adherence k léčbě byla pak hodnocena po 90 dnech na základě MMAS‑8 (Morisky Medical Adherence Scale). Těm, kteří byli přiřazeni do skupiny se smartphony, byl předepsaný plán léků nahrán do digitální aplikace, která je alarmem upozornila vždy, když měli lék užít. Poté pacient v telefonu užití medikace potvrdil a lékař mohl díky propojení kontrolovat denní adherenci.

Průměrný věk pacientů ve studii byl 63 let a v 75 procentech se jednalo o muže. Výsledky ukázaly, že po 90 dnech léky pravidelně a správně užívalo významně více pacientů ve skupině s digitální aplikací (65 procent) ve srovnání s těmi, kterým byla poskytnuta standardní péče (21procent); p < 0,001.

Sekundárním cílovým parametrem studie bylo zjistit, kolik pacientů v každé skupině bylo hospitalizováno pro další infarkt myokardu nebo neplánovanou návštěvu u lékaře nebo lékařské pohotovosti. Zde se neukázaly žádné rozdíly mezi skupinami, což může být podle autorů studie způsobeno relativně malým počtem pacientů nebo nízkým výskytem událostí.

„Jisté ale je, že adherence k léčbě po infarktu myokardu se s použitím aplikace ve smartphonech jednoznačně zvýšila. Navíc se jedná o levný a snadný způsob, jak zlepšit zdravotní stav u této populace,“ uzavřeli autoři studie. Jak zdůraznila koordinátorka vědeckého programu SAC 2019 dr. María Inés Sosa Liprandi, neadherence k lékům je určujícím faktorem v průběhu kardiovaskulárních chorob, takže strategie, která zvyšuje adherenci k základním lékům, hraje důležitou roli. „V této studii implementace inovativní technologie umožnila pacientům zlepšit dodržování základní léčby. Využívání mobilních zdravotnických technologií je škálovatelné a mohlo by otevírat prostor s nekonečným horizontem možností,“ uvedla.

„Nízká adherence k léčbě po infarktu myokardu je všudypřítomný problém, který je obecně spojen s horšími výsledky léčby. Účast v kardiologickém rehabilitačním programu po ukončení hospitalizace může podpořit compliance s léčbou a zlepšení návyků životního stylu a všechny nové strategie na pomoc pacientům jsou vítány,“ uzavřel prof. Carlos Aguiara, šéf programu ESC na SAC 2019.

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené