Přeskočit na obsah

E-learning: Dlouhodobé následky různých klinických forem infekce, potřeba antikoagulační léčby po prodělaném onemocnění COVID-19

e-learning, tablet
Foto: shutterstock.com

Od konce roku 2019, kdy se v čínském Wu Chanu objevily první nákazy, čelí svět pandemii onemocnění COVID-19, již vyhlásila v březnu 2020 Světová zdravotnická organizace. Onemocnění je zvláště u těžších forem provázeno koagulopatií, jež získala i specifické označení koagulopatie asociovaná s COVID-19 (CAC). Vyskytuje se v průměru u jedné třetiny hospitalizovaných, zvyšuje celkovou mortalitu a zhoršuje prognózu pacientů.

Naopak správné nasazení antikoagulační léčby snižuje úmrtnost téměř o polovinu. S trváním pandemie a se zvyšujícím se počtem nakažených osob se začali objevovat pacienti s příznaky, jako je únava, dušnost, kašel, tachykardie apod. Jestliže se příznaky objeví nebo přetrvávají i po 12 týdnech od prodělané infekce, označuje se jejich soubor jako post-covidový syndrom.

V této souvislosti si dovolujeme pozvat Vás na e-learningový kurz Dlouhodobé následky různých klinických forem infekce, potřeba antikoagulační léčby po prodělaném onemocnění COVID-19 a post-covidový syndrom. Kurz bude věnován důležitým tématům, mezi něž patří koagulopatie asociované s onemocněním COVID-19, etiologie hyperkoagulačních stavů, posouzení vývoje post-covidového syndromu, antikoagulační léčba podle nejnovějších guidelines nebo tromboprofylaxe.

E-learningem Vás provedou MUDr. Lenka Janoušková a prim. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., který je zároveň odborným garantem projektu.

Autoři e-learnigového kurzu:

MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., je přední český pneumolog, předseda bronchologické sekce České bronchologické společnosti ČLS JEP, autor tří patentových vyhlášek v bronchologické oblasti a držitel prestižního ocenění Heinrich Becker Young Investigator Award.

 

Působí jako primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN v Praze a jako odborný asistent na 1. LF UK v Praze. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací. V posledních dvou letech je také velmi aktivně zapojen do zvládání koronavirové epidemie: se svými spolupracovníky vytvořil protokol sledování pacientů po těžké oboustranné pneumonii s respiračním selháním vzhledem k určení dlouhodobých následků tohoto stavu.

MUDr. Lenka Janoušková působí jako lékařka 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN a 1. LF UK v Praze. Absolvovala několik zahraničních stáží, účastnila se lékařské humanitární mise nadace International Humanity, je spoluautorkou odborné studie na téma vývojových trendů infekčních onemocnění.

Věříme, že získáte řadu užitečných informací, které Vám pomohou při léčbě pacientů, a těšíme se na Vaši účast.

Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK.

Účastnický poplatek: 500 Kč

Přihlásit ke kurzu se můžete vyplněním formuláře na konci článku.

Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Zdroj: MT

Přihlásit se ke kurzu


Fakturační adresa


Pole označená * jsou povinná

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…