Přeskočit na obsah

E-learning: Obstrukční poruchy dýchacích cest

e-learning, studentka
Foto: shutterstock.com

Obstrukce dýchacích cest jsou nesourodou skupinou onemocnění, u kterých dochází k poruše dechové funkce.

Ke zúžení dýchacích cest může dojít ve všech úrovních dýchacích cest a má mnohé příčiny – maligní, nemaligní, mohou mít složku dynamickou, mechanickou.

Projevují se dušností, stridorem, kašlem, ale mohou se projevovat i atypickými symptomy. Obstrukce dýchacích je cest je nutné mít na paměti, protože odklad správné diagnózy může být pro pacienta letální, naproti tomu léčba bývá rychlá a možná. Včasně zahájená léčba zvýší kvalitu života nemocného, sníží morbiditu i mortalitu pacientů.  

E-learningový kurz má za cíl seznámit Vás s druhy obstrukcí, jako jsou např. stenózy trachey, nádorové obstrukce, CHOPN, asthma bronchiale a další, s jejich projevy a možnostmi terapie, zejména těch bronchoskopických. – Kdy je indikovat? Kterou metodu vybrat?

E-learningový kurz pořádáme od 17. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Do kurzu můžete vstoupit zde.

Přednášející:

doc. MUDr. Jiří Vortuba, Ph.D., je přední český pneumolog, předseda bronchologické sekce České bronchologické společnosti ČLS JEP, autor tří patentových vyhlášek v bronchologické oblasti a držitel prestižního ocenění Heinrich Becker Young Investigator Award.

Votruba

 Působí jako primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN v Praze a jako odborný asistent na 1. LF UK v Praze. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací. V posledních dvou letech je také velmi aktivně zapojen do zvládání koronavirové epidemie. Se svými spolupracovníky vytvořil protokol sledování pacientů po těžké oboustranné pneumonii s respiračním selháním vzhledem k určení dlouhodobých následků tohoto stavu. 

navratova

MUDr. Lenka Návratová působí jako lékařka 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN a 1. LF UK v Praze. Absolvovala několik zahraničních stáží, účastnila se lékařské humanitární mise nadace International Humanity. Je spoluautorkou odborné studie na téma vývojových trendů infekčních onemocnění.

 Věříme, že získáte řadu užitečných informací, které Vám pomohou při léčbě pacientů, a těšíme se na Vaši účast.

Sdílejte článek

Doporučené