Přeskočit na obsah

ESMO řeší nedostatek základních léků v EU

Aby tomu tak bylo, zorganizovala 9. dubna v Bruselu Evropská společnost pro lékařskou onkologii (European Society for Medical Oncology, ESMO), přední evropská profesní organizace, spolu s Evropským parlamentem akci s názvem „Nedostatek levných základních léků: volání po hmotných politických závazcích v EU“.

Nedostatek levných základních léků má komplexní a multifaktoriální příčiny. V Evropě se často jedná o otázky kvality a výroby, včetně nízké ziskovosti levných léků a špatných mechanismů hlášení. Zejména v onkologii, kde často neexistují žádné alternativy k těmto lékům, znamená nedostatek těchto léků ohrožení bezpečnosti pacientů, neboť snižuje dodržování léčby a omezuje schopnost lékařů poskytovat účinné léčebné režimy.

Zástupci organizace ESMO si jsou vědomi, že tuto otázku nemůže řešit žádná jednotlivá země sama, a proto zorganizovali setkání v Bruselu, na němž se sešli přední evropští zainteresovaní aktéři na toto téma. Se zásadním příspěvkem na konferenci vystoupil Vlad Voiculescu, předseda pacientské organizace ESMO a bývalý ministr zdravotnictví Rumunska, následovalo prohlášení Evropské komise a diskuse s představiteli členských států. Schůzka se stala impulsem k doporučením pro legislativní období let 2019–2024.

Jak uvedl prezident ESMO Josep Tabernero, nedostatek základních léků negativně ovlivňuje jak zdraví evropských občanů, tak udržitelnost systémů zdravotní péče v jednotlivých zemích. Situace má dramatický dopad na pacienty s onkologickými diagnózami, protože nedostatkové léky mají málo prokázaných účinných alternativ, případně vůbec žádné. To je důvod, proč ESMO navrhuje zásadní kroky, které mají být přijaty již v blízké budoucnosti. Kromě jiných opatření ESMO doporučuje vytvořit společnou evropskou definici pro nedostatek léků a zavést strategické plány a opatření na úrovni EU, které by reagovaly na tyto nedostatky. Společnost se bude rovněž zasazovat o to, aby jako první důležitý krok byla vypracována celoevropská studie týkající se této problematiky a jejího celkového dopadu na Evropskou unii.

Dále čtěte:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené