Přeskočit na obsah

FLOW – semaglutid u osob s diabetem 2. typu a cKD

Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je častou komplikací diabetu 2. typu. Agonisté GLP‑1 mohou mít také ochranné účinky na ledviny. Studie FLOW zkoumá účinky semaglutidu podávaného jednou týdně na stav ledvin u účastníků s CKD a diabetem.

Složeným primárním cílovým ukazatelem je doba do prvního selhání ledvin, přetrvávající ≥ 50% snížení eGFR nebo úmrtí z renálních nebo KV příčin. Zahrnuto je více než 3 500 pacientů průměrného věku téměř 67 let a s průměrnou délkou trvání diabetu 17 let. Dokončení studie FLOW, která odpoví na otázku, zda má semaglutid pozitivní účinky na funkci ledvin u diabetiků, se očekává koncem roku 2024.

FLOW je randomizovaná, dvojitě zaslepená, mezinárodní studie fáze 3b s paralelními skupinami. Zahrnuti do ní jsou diabetici s eGFR v rozmezí 50–75 ml/min a poměrem albumin : kreatinin v moči 300–5 000 mg/g nebo eGFR 25–50 ml/min a UACR 100–5 000 mg/g.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…