Přeskočit na obsah

Lékové interakce žádoucí i nežádoucí

Jako nežádoucí interakci hodnotíme změnu očekávaných vlastností léčiva způsobenou jiným léčivem, potravou nebo jejími složkami, dietou, nápojem nebo doplňkem stravy.Důsledkem může být zvýšení nebo snížení (ztráta) účinku, zvýšení nebo snížení výskytu nežádoucích účinků, jiné změny v účinku (reverzní efekt), neočekávaná toxicita, poškození zdraví nebo smrt.

Nutno dodat, že lékové interakce nejsou pouze nežádoucí. Kombinaci léčiv a vzájemného posilování jejich účinků lékaři naopak stále častěji využívají ke prospěchu pacienta. „Kombinace léčiv zažívají renesanci. Kam se podíváte, užívají se dnes fixní kombinace léčiv. Pro ilustraci – jen třetina pacientů léčených s vysokým tlakem má monoterapii, zbytek užívá lékové kombinace. Lékové kombinace jsou významné i v léčbě diabetu, chronické obstrukční plicní nemoci, astmatu či dyslipidémií,“ popisuje současný trend MUDr. Jiří Slíva. Záměrně užívané lékové kombinace jsou ovšem promyšlené, vyzkoušené – na rozdíl od případů, kdy ke vzájemnému ovlivňování léčiv dojde náhodou.Běžně předepisované a volně prodejné léky

Volně prodejné nebo hojně předepisované léčivé přípravky považované za „bezpečné“ mohou mít v určitých případech velmi závažné nežádoucí účinky, mezi které se počítají i nežádoucí interakce.

Paracetamol ve vysokých dávkách škodí játrům, je hepatotoxický. Mění biologickou dostupnost inhibitorů tyrosinkinázy (onkologické léky).

Kodein je metabolizován jaterními mikrosomálními enzymy – cytochromy (CYP2D6, CYP3A4) na aktivní metabolit – morfin. Při inhibici CYP2D6 dojde ke snížení analgetického působení. U ultrarychlých metabolizátorů CYP2D6 zase hrozí riziko intoxikace morfinem (kontraindikace), zejména pokud současně užívají některý z inhibitorů CYP3A4.

Ibuprofen (NSA) zvyšuje krevní tlak (mění účinek antihypertenziv), zvyšuje riziko krvácení (pozor na kombinaci s antikoagulancii), je gastrotoxický (pozor na kombinaci s glukokortikoidy, s bisfosfonáty apod.), je nefrotoxický (pozor na kombinaci s cisplatinou – cytostatikum), hepatotoxický (nekombinovat s jinými nesteroidními antiflogistiky) a zvyšuje biologickou dostupnost metotrexátu a mnoha dalších látek.

Metamizol (lék proti bolesti) snižuje protisrážlivý účinek kyseliny acetylsalicylové (pozor při antiagregační terapii, například po infarktu myokardu), snižuje biologickou dostupnost efavirenzu (proti HIV), metadonu (substituční terapie závislých na narkotikách), bupropionu (antidepresivum) apod. Indukuje CYP3A4 (34 % všech léčiv je metabolizováno přes tento cytochrom, čímž se snižuje jejich účinek), má hematotoxické působení (nevhodná kombinace s metotrexátem apod.).Lékové interakce biologických léků

In vitro nejsou monoklonální protilátky ovlivňovány cytochromy, ani samy cytochromy neovlivňují. Nevyvolávají farmakokinetické ani farmakodynamické interakce s běžně používanými léčivy.

U lidí mohou mít systémový protizánětlivý efekt. Není však známo, zda ovlivňují účinky a biologickou účinnost jiných léčiv, neboť studie nebyly provedeny.

MUDr. Jiří Slíva brzdí přílišný optimismus, že by s rozšiřování biologik měl nastat propad ve výskytu lékových interakcí. „U nových léků ne vždy máme údaje o možných lékových interakcích. Dozvídáme se o nich až ex post – během sledování v reálné praxi. Děje se tak náhodně (když se vyskytnou problémy u konkrétních pacientů) i cíleně – v průběhu postmarketingových studií,“ vysvětlil.Příklady lékových interakcí s ovocem a kořením

Známé jsou interakce grepové šťávy s léky (bisfosonáty, statiny, hypotenziva, antialergika a další). Je nutno věnovat pozornost také tomu, zda potravinový doplněk neobsahuje extrakty grepů.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) se užívá jako přírodní antidepresivum. Urychluje metabolismus mnoha léků, například i hormonální antikoncepce, což může vyústit až ve selhání antikoncepčního účinku.

Podběl (Tussilago farfara) užívaný proti kašli může být při opakovaném podání vyšších dávek potenciálně hepatotoxický, což v kombinaci s dalšími hepatotoxickými produkty (alkohol, některá analgetika a antipyretika a další) může způsobit i vážné komplikace. Mnohé státy zakázaly jeho volný prodej (například Kanada).

Kurkuma dlouhá (Curcuma longa) je oblíbenou přísadou zejména v indické kuchyni. Má pověst „léku na dlouhověkost“. Měli bychom však vědět, že významně ovlivňuje metabolismus léků. Například způsobuje snížení expozice everolimu o 71 % (lék se užívá po transplantaci jako imunsupresivum), snížení expozice talinololu o 33 % (antiarytmikum), zvýšení expozice midazolamu o 284 % (sedativum), zvýšení expozice sulfasalazinu o 272 % (protizánětlivý lék) a mnoho dalších interakcí.

Pepř černý (Piper nigrum), který denně konzumuje i značný počet Čechů, představuje inhibitor mnoha enzymů, což vede ke snížení vylučování midazolamu o 58 % (lék proti křečím), zvýšení expozice fexofenadinu o 190 % (antihistaminikum), zvýšení expozice valproátu o 459 % (proti křečím) a zvýšení koncentrací resveratrolu o 1 550 %.

Karambola obecná (Averrhoa carambola) je velmi ozdobné ovoce, které je oblíbené zejména pro svůj hvězdicovitý tvar jako vánoční ozdoba kulinářských pochoutek. Je však inhibitorem CYP3A4 a inhibitorem P‑glykoproteinu, takže je nutné se vyhnout její konzumaci při léčbě panobinostatem (onkologický lék). Taktéž během léčby venetoklaxem (cytostatikum) je třeba se vyvarovat výrobků obsahujících grapefruity, plody pomerančovníku hořkého a čínské hvězdice (karamboly).Stav ve Velké Británii (2018)

Ministr zdravotnictví Jeremy Hunt oznámil v únoru 2018 nová opatření k zabránění lékovým chybám. Podle National Health Service (NHS) činí počet lékových chyb ve Velké Británii ročně celkem 230 milionů, tj. 3,5 na osobu a rok, z toho má 61,4 milionu střední dopad na zdraví pacientů a 4,8 milionu závažný dopad. Ve Velké Británii dojde celkem k 22 500 úmrtí ročně s podezřením na účast lékové chyby a k 712 úmrtím v jasné příčinné souvislosti s lékovou chybou.

Jako řešení navrhuje ministr zdravotnictví a NHS důslednou elektronizaci, kontinuální vzdělávání lékařů, změnu právního postavení lékárníků a zlepšení edukace pacientů. (Zdroj:

 

Zdroj: https://www.independent.co.uk


 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené