Přeskočit na obsah

První povzbudivé výsledky studie CHORDS

Průběžné výsledky studie byly prezentovány na výročním setkání Americké neurologické akademie (AAN) v roce 2019 Thomasem Leistem, MD, PhD, ředitelem Comprehensive Multiple Sclerosis Center, Thomas Jefferson University. Studie CHORDS vyhodnocuje, zda by přípravek Ocrevus (ocrelizumab) mohl být účinnou terapií pro pacienty s RR RS, kteří nereagovali dobře na dosavadní léčbu. Celkem 608 pacientů s RR RS (průměrný věk 37,2 roku) z 89 lokalit v USA a Kanadě je léčeno po dobu 96 týdnů.

V této první 48týdenní analýze se výzkumníci zabývali údaji pacientů, kteří již užívali jednu až tři různé terapie modifikující onemocnění (DMT) po dobu nejméně šesti měsíců před začátkem studie, ale špatně na léčbu reagovali. Špatná odezva byla definována buď jako jeden nebo více klinických relapsů, nebo jako nové nebo zvětšující se mozkové léze (detekované pomocí MRI).

Ve studii byli pacienti léčeni ocrelizumabem (potlačuje aktivitu B buněk, což jsou imunitní buňky zapojené do vývoje onemocnění) jednou za 24 týdnů po dobu až 96 týdnů. V průběhu 48 týdnů výsledky z června 2018 ukázaly, že u 92,6 procenta ze 608 pacientů nedošlo ke klinickému relapsu (měřeno MRI skenem) a jejich upravená roční míra recidivy činila 0,065. Většina léčených (96,1 %) také neprokázala žádné T1 léze (aktivně zánětlivé léze) na MRI skenech a téměř dvě třetiny (61,6 %) neměly nové nebo zvětšující se T2 léze (léze, které se objevují na skenu, ale nemusejí být místem aktivního zánětu).

U 94,5 procenta pacientů nebyly zaznamenány žádné známky progrese disability. Většina (54,5 %) nemocných v této analýze neměla žádné známky recidiv, lézí nebo progrese postižení.

Tyto prozatímní údaje byly podle dr. Leista v souladu s celkovým bezpečnostním profilem ocrelizumabu. Jak uvedl, nejčastějším nežádoucím účinkem jsou hlášené reakce související s infuzí (41 %), následují infekce močových cest (9,2 %), bolest hlavy a únava (po 7,7 %), nazofaryngitida (7,6 %) a infekce horních cest dýchacích (6,4 %). Celkem 24 pacientů (3,9 %) ukončilo léčbu do 48. týdne, většinou v důsledku nežádoucích účinků anebo těhotenství. Nebyla hlášena žádná úmrtí ani nedostatečná účinnost léčby.

„Závěry z této prozatímní analýzy všech 608 pacientů v průběhu jednoho roku sledování podporují data o účinnosti ocrelizumabu při léčbě pacientů s nedostatečnou odpovědí na jiné DMT,“ uzavřel dr. Leist.

 

 

Dále čtěte

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené