Přeskočit na obsah

Sertralin v prvním trimestru těhotenství a riziko vrozených anomálií

Systémový přehled těchto autorů a jejich metaanalýzu kohortových studií publikoval odborný časopis British Journal of Clinical Pharmacology.

Cílem autorů bylo tedy provést metaanalýzu dostupných kohortových studií o spojitosti mezi užíváním sertralinu těhotnými ženami v 1. trimestru a nálezy vrozených anomálií u dětí.

Prostřednictvím dvou databází bylo provedeno souhrnné vyhledání článků publikovaných od indexového data do konce r. 2015 zkoumajících shora zmíněné spojitosti.

Bylo zjištěno dvanáct kohortových studií, které zahrnuly 6 468 241 těhotných žen. Autoři shrnuli poměry šancí (odds ratio – OR) a 95% intervaly spolehlivosti (confidence interval – CI) vrozených anomálií použitím statistického modelu náhodných účinků. Těhotné ženy, které užívaly sertralin v 1. trimestru, měly statisticky významně zvýšené riziko, že jejich dítě se narodí s kardiovaskulárními vadami (OR = 1,36; 95% CI = 1,06–1,74; n = 12) i s defekty síňových a komorových přepážek (OR = 1,36; 95% CI = 1,06–1,76; n = 8).

Tato metaanalýza naznačila, že užívání sertralinu těhotnými ženami v 1. trimestru s sebou neslo zvýšené riziko kardiovaskulárních malformací i defektů síňových a komorových přepážek u dětí. Mezitím byly nalezeny pozitivní, ale statisticky nevýznamné spojitosti mezi užíváním sertralinu a jinými vrozenými vadami – nervového systému, zažívacího systému, urogenitálního systému a muskuloskeletálního systému i v oblasti oka, ucha, obličeje a krku. Podle autorů je více kohortových studií oprávněných k poskytnutí podrobných výsledků týkajících se jiných vrozených anomálií.

Zdroj: Shen ZQ, Gao SY, Li SX et al. Sertraline use in the first trimester and risk of congenital anomalies: a systemic review and meta‑analysis of cohort studies. Br J Clin Pharmacol. 2017

Více zpráv z medicíny
čtěte ZDE

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené