Přeskočit na obsah

Spojme síly v ochraně srdce

ESC-Congress-2023-111
Foto ESC

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků ze 175 zemí, z toho 24 000 na místě a 6 000 online. Nová zjištění byla sdělena ve více než 3 750 abstraktech a klinických případech prezentovaných vědci z 86 zemí. Německo vedlo s nejvíce abstrakty, následované Spojenými státy a Japonskem. V prestižních časopisech bylo současně publikováno 86 studií.

Foto ESC„Spojit síly k ochraně srdce bylo hlavním posláním pro letošní kongres ESC. Kardiovaskulární medicína byla v posledních desetiletích nesmírně úspěšná při zlepšování kvality, a dokonce prodlužování života. Nyní je čas zajistit, aby všichni naši pacienti, kteří potřebují léčbu, ji dostali včas, efektivně a udržitelně. To je důvod, proč musíme spojit síly jako odborníci v kardiovaskulární oblasti s farmaceutickým průmyslem, tvůrci politik a pacienty,“ uvedl prezident ESC prof. Franz Weidinger. Podle předsedy programového výboru prof. Johna McMurrayho měl kongres ESC průkopnický program představující nejžhavější kardiovaskulární vědecké poznání roku a pokrývající celou oblast kardiovaskulární medicíny.

Šokující data odhalila nejkomplexnější analýza od roku 2006, která byla výsledkem společného úsilí ESC a University of Oxford ve Velké Británii. Podle ní stála kardiovaskulární onemocnění EU v roce 2021 odhadem 282 miliard eur, což je výrazně více než celý samotný rozpočet EU. To podle odborníků podtrhuje naléhavou potřebu jednat kolektivně v evropském měřítku s cílem lépe bojovat proti kardiovaskulárnímu riziku evropských občanů. Zdravotní a dlouhodobá péče představovaly 155 miliard eur (55 %) těchto nákladů, což odpovídá 11 procentům výdajů EU na zdravotnictví. Zdravotní péče zahrnovala primární péči, neodkladnou péči, nemocniční péči, ambulantní péči a léky, zatímco dlouhodobá/sociální péče zahrnovala dlouhodobou ústavní péči a péči doma. Hlavním přispěvatelem byla nemocniční péče, která stála 79 miliard eur, což představuje 51 procent nákladů na péči související s KVO. Léky na KVO představovaly 31 miliard eur (20 %) nákladů na péči, po nich následovaly domovy s pečovatelskou službou s 15 miliardami eur (9 %).

Foto ESCV průběhu kongresu byly představeny nové guidelines, které ovlivní klinickou praxi v celé Evropě i mimo ni. Byla prezentována čtyři nová doporučení, která se týkají akutních koronárních syndromů, endokarditidy, kardiovaskulárních onemocnění u diabetukardiomyopatií – první směrnice svého druhu. „Na kongresu ESC byla také představena cílená aktualizace guidelines o srdečním selhání z roku 2021, která odráží obrovský a rychlý pokrok v této oblasti za poslední dva roky. Právě srdeční selhání, které je jak příčinou, tak důsledkem mnoha stavů, s nimiž se kardiologové setkávají, bylo středem pozornosti letošního kongresu,“ uvedl prof. McMurray.

K tématům, která na kongresu také vzbudila značnou pozornost, patřila např studie STEP‑HFpEF zaměřená na to, jak léky na hubnutí prospívají pacientům se srdečním selháním a obezitou, dále poznatky o tom, nakolik je čas, který stráví děti sezením, spojen s poškozením srdce v mladé dospělosti, nebo zjištění, jak je důležité udržet se v dobré kondici, abychom se vyhnuli poruchám srdečního rytmu, a že kuřáci, kteří začínají kouřit ve věku mladším než 20 let, se stávají více závislými a je pro ně mnohem obtížnější přestat.              

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…