Přeskočit na obsah

Spojme síly v ochraně srdce

ESC-Congress-2023-111
Foto ESC

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků ze 175 zemí, z toho 24 000 na místě a 6 000 online. Nová zjištění byla sdělena ve více než 3 750 abstraktech a klinických případech prezentovaných vědci z 86 zemí. Německo vedlo s nejvíce abstrakty, následované Spojenými státy a Japonskem. V prestižních časopisech bylo současně publikováno 86 studií.

Foto ESC„Spojit síly k ochraně srdce bylo hlavním posláním pro letošní kongres ESC. Kardiovaskulární medicína byla v posledních desetiletích nesmírně úspěšná při zlepšování kvality, a dokonce prodlužování života. Nyní je čas zajistit, aby všichni naši pacienti, kteří potřebují léčbu, ji dostali včas, efektivně a udržitelně. To je důvod, proč musíme spojit síly jako odborníci v kardiovaskulární oblasti s farmaceutickým průmyslem, tvůrci politik a pacienty,“ uvedl prezident ESC prof. Franz Weidinger. Podle předsedy programového výboru prof. Johna McMurrayho měl kongres ESC průkopnický program představující nejžhavější kardiovaskulární vědecké poznání roku a pokrývající celou oblast kardiovaskulární medicíny.

Šokující data odhalila nejkomplexnější analýza od roku 2006, která byla výsledkem společného úsilí ESC a University of Oxford ve Velké Británii. Podle ní stála kardiovaskulární onemocnění EU v roce 2021 odhadem 282 miliard eur, což je výrazně více než celý samotný rozpočet EU. To podle odborníků podtrhuje naléhavou potřebu jednat kolektivně v evropském měřítku s cílem lépe bojovat proti kardiovaskulárnímu riziku evropských občanů. Zdravotní a dlouhodobá péče představovaly 155 miliard eur (55 %) těchto nákladů, což odpovídá 11 procentům výdajů EU na zdravotnictví. Zdravotní péče zahrnovala primární péči, neodkladnou péči, nemocniční péči, ambulantní péči a léky, zatímco dlouhodobá/sociální péče zahrnovala dlouhodobou ústavní péči a péči doma. Hlavním přispěvatelem byla nemocniční péče, která stála 79 miliard eur, což představuje 51 procent nákladů na péči související s KVO. Léky na KVO představovaly 31 miliard eur (20 %) nákladů na péči, po nich následovaly domovy s pečovatelskou službou s 15 miliardami eur (9 %).

Foto ESCV průběhu kongresu byly představeny nové guidelines, které ovlivní klinickou praxi v celé Evropě i mimo ni. Byla prezentována čtyři nová doporučení, která se týkají akutních koronárních syndromů, endokarditidy, kardiovaskulárních onemocnění u diabetukardiomyopatií – první směrnice svého druhu. „Na kongresu ESC byla také představena cílená aktualizace guidelines o srdečním selhání z roku 2021, která odráží obrovský a rychlý pokrok v této oblasti za poslední dva roky. Právě srdeční selhání, které je jak příčinou, tak důsledkem mnoha stavů, s nimiž se kardiologové setkávají, bylo středem pozornosti letošního kongresu,“ uvedl prof. McMurray.

K tématům, která na kongresu také vzbudila značnou pozornost, patřila např studie STEP‑HFpEF zaměřená na to, jak léky na hubnutí prospívají pacientům se srdečním selháním a obezitou, dále poznatky o tom, nakolik je čas, který stráví děti sezením, spojen s poškozením srdce v mladé dospělosti, nebo zjištění, jak je důležité udržet se v dobré kondici, abychom se vyhnuli poruchám srdečního rytmu, a že kuřáci, kteří začínají kouřit ve věku mladším než 20 let, se stávají více závislými a je pro ně mnohem obtížnější přestat.              

Sdílejte článek

Doporučené