Přeskočit na obsah

Medical Tribune

Články vydané v titulu

Od kraje ke kraji - stále týž problém

15. 12. 2008

Jak vidí personální situaci v ošetřovatelských profesích ve svých regionech ti, kteří je spravují - ať už z pozice členů krajských vlád, nebo z…

Sestra zůstala u lůžka sama

15. 12. 2008

"Naším cílem je, aby sestra samostatně dělala to, k čemu byla vzdělaná, a také za svou práci nesla plnou zodpovědnost. Do ošetřovatelského týmu pak…

Jaký byl uplynulý rok a jaký bude nový?

15. 12. 2008

Příchod nového roku s sebou nese zákonitě ohlédnutí i za rokem právě minulým. Požádali jsme proto některé z osobností zastupujících nejvýznamnější…

700. transplantace srdce v IKEM

15. 12. 2008

Na začátku prosince byla na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM Praha provedena v pořadí již 700. transplantace srdce. Je vhodné připomenout, že…

Stabilní ICHS ve světle studie COURAGE

15. 12. 2008

Základem terapie ischemické choroby srdeční je revaskularizace ve spojení s farmakoterapií. Technologický rozvoj katetrizačních technik postupně…

Zdravotnictví versus globální recese

15. 12. 2008

Ekonomickou krizi pociťují Američané nejen jako zákazníci, ale také jako lékaři a pacienti. Finanční nejistota dopadá i na farmaceutické firmy a může…