Přeskočit na obsah

Medical Tribune

Články vydané v titulu

Od kraje ke kraji - stále týž problém

15. 12. 2008

Jak vidí personální situaci v ošetřovatelských profesích ve svých regionech ti, kteří je spravují - ať už z pozice členů krajských vlád, nebo z…

Sestra zůstala u lůžka sama

15. 12. 2008

"Naším cílem je, aby sestra samostatně dělala to, k čemu byla vzdělaná, a také za svou práci nesla plnou zodpovědnost. Do ošetřovatelského týmu pak…

Stabilní ICHS ve světle studie COURAGE

15. 12. 2008

Základem terapie ischemické choroby srdeční je revaskularizace ve spojení s farmakoterapií. Technologický rozvoj katetrizačních technik postupně…

Zdravotnictví versus globální recese

15. 12. 2008

Ekonomickou krizi pociťují Američané nejen jako zákazníci, ale také jako lékaři a pacienti. Finanční nejistota dopadá i na farmaceutické firmy a může…

Kolik toho mezokainu?

15. 12. 2008

Psal se rok 1985 a já i moje manželka jsme byli čerstvými absolventy lékařské fakulty Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně.…

Kolik kmenových buněk má nádor?

15. 12. 2008

Tým amerických onkologů vedený Seanem Morrisonem z Howard Hughes Medical Institute vážně zpochybnil panující představy o četnosti nádorových…