Přeskočit na obsah

Medical Tribune

Články vydané v titulu

Ohlédnutí za africkou misí

22. 12. 2009

Chce‑li český lékař pracovat v prostředí, kde mu nikdo nebude vyhrožovat soudem a kde lidé vědí, že život není samozřejmost a končí smrtí, nechť se…

Vztahy v ordinaci - na čem záleží?

22. 12. 2009

Ne vždy jsou vztahy v kolektivu dvou lidí v ordinaci ideální. Jaké jsou vaše zkušenosti? Jste jako lékaři spokojeni s prací svých sester? Jste jako…

Anatomie kotníku

21. 12. 2009

POHYB V HEZENNÍM KLOUBU Hlezenní kloub (articulatio talocruralis) zajišťuje pohyblivost nohy při chůzi a zároveň slouží jako opěra lidského těla. V…

Totální náhrada ramenního kloubu

21. 12. 2009

Ramenní kloub Pohyby ramenního kloubu ventrální flexe (předpažení) (do 80°) dorzální flexe (zapažení) (v rozsahu asi 40°) elevace (vzpažení) (do…

I jedna infekce je příliš mnoho

21. 12. 2009

Podle Světové zdravotnické organizace jsou každoročně stovky milionů pacientů postiženy některou z forem nosokomiálních nákaz (11, 12), které…